Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

17/1/2023

7:00 - 16:00

Một phần đường Phạm Hùng, Tuệ Tĩnh và đường Lạc Hồng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

17/1/2023

7:30 - 11:00

Ấp Vĩnh Hòa 1, xã Vĩnh Hòa Phú

17/1/2023

9:30 - 15:00

Ấp Tân Thành, xã Giục Trượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

17/1/2023

8:00 - 11:00

Đường K92, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

17/1/2023

9:00 - 10:30

KV mương đào, Cừ Đứt, TP Hà Tiên

17/1/2023

13:30 - 15:30

KV lò vôi, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

18/1/2023

9:00 - 16:00

Một phần ấp Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình Bắc

19/1/2023

8:00 - 12:00

KV 4000 kinh 13, xã Vĩnh Thuận

19/1/2023

14:00 - 16:00

Kinh Lộ Mới, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

17/1/2023

8:00 - 13:00

Dọc sông Cái Bé thuộc một phần Ngọc Chúc; xã Vĩnh Thạnh; Kinh Tư Hiếm, kinh Xẻo Sâu, kinh Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao    

18/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao