Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

25/9/2022

6:00 - 17:00

Toàn bộ TP Rạch Giá (ngoại trừ phường Vĩnh Lợi; phường Rạch Sỏi, BVĐK mới không mất điện)

   

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

23/9/2022

8:00 - 17:30

Kênh Nông trường, huyện Giang Thành

24/9/2022

8:00 - 17:30

Xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

23/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Bình Giang (từ chùa Phật Quang Chánh Giác đến cơ sở hàn tiện Thạnh An); Một phần ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

23/9/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ; Một phần phường An Thới

23/9/2022

10:00 - 17:00

Một phần phường An Thới

23/9/2022

18:30 - 23:30

Một phần xã Gành Dầu

24/9/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ; Một phần xã Cửa Dương; Một phần phường Dương Đông

24/9/2022

18:30 - 23:30

Một phần phường An Thới

25/9/2022

18:30 - 23:30

Một phần xã Dương Tơ; Một phần phường An Thới

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

23/9/2022

8:00 - 9:00

Một phần ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam

23/9/2022

9:00 - 17:00

Kinh Đường Sân, xã Vĩnh Bình Nam

23/9/2022

12:00 - 17:00

Kinh Chùa, xã Phong Đông

24/9/2022

8:00 - 10:00

KV từ Yamaha Đại Lợi 3 đến Honda Gia Lâm, đường Nguyễn Thành Nhơn KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

24/9/2022

8:00 - 17:00

TT Gò Quao; một phần xã Vĩnh Phước B, Thủy Liễu, Định An