Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

6/11/2021

7:00 - 13:00

Một phần đường Lạc Hồng, đường Lâm Quang Ky

6/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần đường Lạc Hồng

8/11/2021

7:00 - 17:00

Cty Long Mãnh, Cty Đoàn Thịnh Phú

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

7/11/2021

6:30 - 7:30

Toàn bộ xã Giục Tượng, Mong Thọ A, B huyện Châu Thành

7/11/2021

7:00 - 17:30

Ấp Thạnh Yên, xã Thạnh Lộc; Ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

7/11/2021

7:30 - 17:00

Ấp Hòa Thuận, xã Mong Thọ A

7/11/2021

9:30 - 16:30

Một phần ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

7/11/2021

11:00 - 14:00

Toàn bộ xã Giục Tượng, huyện Châu Thành

7/11/2021

16:30 - 17:30

Toàn bộ xã Giục Tượng, Mong Thọ A, B huyện Châu Thành

8/11/2021

7:30 - 8:30

Ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

8/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Phú, Tân An, Tân Quới, Tân Thạnh, một phần ấp Đông Thọ A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

8/11/2021

8:00 - 11:00

Ấp Rạch Vượt, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

7/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần khu phố 8, phường Dương Đông, TP Phú Quốc

8/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần khu phố 8, phường Dương Đông, TP Phú Quốc

8/11/2021

8:30 - 11:30

Một phần khu phố 7, phường Dương Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

7/11/2021

8:00 - 8:30

Khu vực từ trạm điện đến Cầu Kinh 500 đường Nguyễn Thành Nhơn, KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

7/11/2021

8:00 - 17:30

Đường Phan Văn Chương, KP Vĩnh Phước 1, thị trấn Vĩnh Thuận. Kinh 500, kinh 1 xã Tân Thuận

7/11/2021

17:00 - 17:30

Khu vực từ trạm điện đến Cầu Kinh 500 đường Nguyễn Thành Nhơn, KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

8/11/2021

8:00 - 11:00

Trạm Vinh Cường, ấp Vĩnh Tây 1, xã Vĩnh Phong

8/11/2021

13:00 - 17:00

Trạm Nguyên Hưng, Nguyên Hưng 1, khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

5/11/2021

8:00 - 13:00

Một phần kinh Biện Cui, xã Bàn Tân Định

7/11/2021

7:30 - 18:00

Từ khu dân cư xã Hòa Hưng dọc theo 2 bên sông đến hết xã Hòa Lợi; Một phần xã Ngọc Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

5/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần thị trấn Gò Quao

7/11/2021

7:30 - 17:00

Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; một phần xã Định An, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam; một phần xã Vĩnh Tuy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

8/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần ấp Hòa Giang, xã Hòa Điền; Một phần KP Lò Bom, TT Kiên Lương