Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

26/11/2022

7:00 - 17:00

Đường Ngô Gia Tự, Trần Nhật Duật, một phần đường Nguyễn Trung Trực. Khu TT hành chánh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

25/11/2022

8:00 - 9:00

Trạm Trần Văn Nghĩa, KP Minh Long, TT Minh Lương

25/11/2022

9:00 - 10:00

Trạm Cao Hậu Giang, ấp Minh Phong, xã Bình An

25/11/2022

10:00 - 11:00

Trạm HKD Phát Đạt, ấp An Phước, xã Bình An

25/11/2022

13:00 - 14:00

Trạm Thắng Nhiều, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú

25/11/2022

14:00 - 15:00

Trạm cống rạch Tà Niên, ấp Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hòa Phú

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

25/11/2022

7:30 - 11:00

DNTN solar Phạm Thị Thủy, DNTN Hưng Thịnh solar, DNTN solar Nguyễn Bích Thảo, DNTN solar Minh Gia Tuệ, Solar Lương Tiến Phát

  

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

27/11/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Đông Thạnh; xã Tân Thạnh, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

25/11/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ; xã Hàm Ninh; phường An Thới

25/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 10, toàn bộ KP 6, 9 phường Dương Đông

25/11/2022

8:30 - 11:30

Một phần phường An Thới

26/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần phường Dương Đông, TP Phú Quốc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

25/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần KDC Kinh Ranh, xã Thạnh Lộc