Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

27/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Ngọc Thạch, phường Vĩnh Quang; một phần đường CMT8, phường Vĩnh Lợi

27/6/2022

8:00 - 10:00

Khu SeaVie

28/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần phường Vĩnh Thông; Toàn bộ xã Phi Thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/6/2022

7:30 - 11:00

Ấp Tân Lợi, xã Giục Tượng; Ấp An Ninh, xã Bình An

28/6/2022

13:00 - 17:00

Ấp An Lạc, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

27/6/2022

8:00 - 11:00

Kênh 6, kênh 7, kênh Xã Trắc, kênh KH8, ấp Tân Thạnh, cụm dân cư Thạnh Đông A

28/6/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Kênh 10B; Một phần kênh Hội Đồng

28/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần kênh Tư Huề

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

27/6/2022

7:30 - 17:30

KP 1, 2, 4, phường Tô Châu, TP Hà Tiên

27/6/2022

7:30 - 18:00

KP 5 phường Bình San, TP Hà Tiên

27/6/2022

8:00 - 11:00

K/h Lâm Bình Lái, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

28/6/2022

7:30 - 17:30

KP 4 phường Bình San, Đông Hồ - Tô Châu, TP Hà Tiên

28/6/2022

8:00 - 11:00

KP 4 phường Bình San, Đông Hồ - Tô Châu, TP Hà Tiên

28/6/2022

8:00 - 17:00

Ấp Giồng kè, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành

28/6/2022

13:00 - 15:00

KP 2 phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

28/6/2022

15:00 - 17:00

KP 2 phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

26/6/2022

7:30 - 17:00

KP Đầu Doi, một phần KP Chòm Sao, TT Hòn Đất; xã Nam Thái Sơn (2 bên kinh Nam Thái; lộ Nam Thái & các kinh ngang từ cầu vượt sông Nam Thái đến giáp ranh tỉnh An Giang)

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

26/6/2022

7:30 - 16:30

Một phần xã Đông Thạnh; xã Tân Thạnh, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

27/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần phường An Thới

28/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần phường An Thới; một phần xã Dương Tơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

26/6/2022

8:00 - 8:30

Kinh 1, kinh 500 xã Tân Thuận

26/6/2022

8:00 - 8:30

Ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Bắc; ấp Bình Minh, xã Bình Minh

26/6/2022

8:00 - 13:00

Khu vực từ trạm điện đến cầu Kinh 500 đường Nguyễn Thành Nhơn, KP Vĩnh Đông 2, thị trấn Vĩnh Thuận

26/6/2022

8:00 - 18:00

Ấp Bời Lời B, xã Bình Minh; ấp Thắng Lợi, xã Tân Thuận. Cơ sở Phan An Kiều.

26/6/2022

12:00 - 13:00

Kinh 1, kinh 500 xã Tân Thuận

26/6/2022

17:00 - 18:00

Ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Bắc; ấp Bình Minh, xã Bình Minh

27/6/2022

8:00 - 10:00

Khu vực 2000 kinh Lò Rèn, xã Tân Thuận

27/6/2022

10:00 - 11:00

Ban chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Thuận

27/6/2022

14:00 - 16:00

Đường Mai Thành Trương, KP Vĩnh Phước 2, TT Vĩnh Thuận

28/6/2022

8:00 - 10:00

Kinh Củ, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

27/6/2022

8:00 - 12:00

Một phần kinh Giáo Điễu, xã Hòa Hưng

28/6/2022

7:00 - 17:00

Xã Vĩnh Thạnh; Xã Vĩnh Phú; đoạn từ cầu chữ Y đến cầu Treo thuộc Thị trấn