Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

29/8/2022

7:00 - 17:00

Một phần kênh Năm Liêu

30/8/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Lê Hồng Phong, đường 3/2 phường An Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/8/2022

7:30 - 12:00

Ấp Tân Lợi, xã Giục Tượng

30/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp An Bình, xã Minh Hòa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

29/8/2022

7:15 - 17:30

Kênh Đầu Ngàn, kênh Đập Nước

29/8/2022

7:30 - 17:00

CDC Đông Tiến

30/8/2022

7:30 - 17:30

Khu dân cư Thạnh Đông A

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

30/8/2022

7:30 - 15:00

Một phần ấp Kinh 9, một phần ấp Đường Thét, xã Bình Giang (dọc 2 bên kinh 9 Bình Giang & kinh 4 Cây Dương)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

28/8/2022

18:30 - 23:30

Một phần xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc

29/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ; một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

29/8/2022

9:00 - 14:00

Một phần xã Dương Tơ; một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

29/8/2022

18:30 - 23:30

Đường Trần Hưng Đạo, KP 7 và một phần xã Dương Tơ

30/8/2022

7:30 - 14:00

Một phần xã Dương Tơ; một phần phường An Thới; toàn bộ xã Hòn Thơm, TP Phú Quốc

30/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ; một phần xã Hàm Ninh; toàn bộ xã Hòn Thơm; một phần phường An Thới

30/8/2022

8:00 - 12:30

Một phần ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

28/8/2022

14:00 - 16:00

Đường Huỳnh Thủ KP Vĩnh Đông 1, đường Phạm Thành Lượng KP Vĩnh Đông 2 TT Vĩnh Thuận. Các ấp Ruộng Sạ 1, Cạnh Đền, Cạnh Đền 1, Cạnh Đền 2, Cạnh Đền 3, Căn Cứ, Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong. Ấp Ruộng Sạ 2, Cái Nhum, Cái Chanh, xã Phong Đông. Nhà máy nước đá Kiến Thành 1

29/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần kinh 2 Nhãn ấp Cạnh Đền 2, xã Vĩnh Phong; Kinh Thủy Lợi, xã Vĩnh Thuận

29/8/2022

13:00 - 15:00

Khu vực 6000 kinh Đòn Dong, xã Vĩnh Thuận

30/8/2022

8:00 - 15:00

Khu vực từ trường cấp 2 Thị Trấn tới cống Bà Đầm KP Vĩnh Đông 1, ấp Vĩnh Thạnh, Thạnh Đông, xã Phong Đông;, một phần ấp Tân Phong, Hòa Thành. xã Vĩnh Bình Nam

30/8/2022

8:00 - 17:00

Kinh 2 xã Tân Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

29/8/2022

7:30 - 17:00

Kinh 30/4 xã Hòa An

29/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Đồng Tràm, xã Long Thạnh

30/8/2022

7:30 - 17:00

Kinh Xẻo Lá, xã Hòa Thuận