Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

29/4/2022

7:00 - 11:30

Một phần kênh Năm Liêu

29/4/2022

7:00 - 17:00

Một phần kênh Năm Liêu

29/4/2022

13:00 - 17:00

Một phần đường Phan Đình Phùng, một phần đường Lâm Quang Ky

   

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

29/4/2022

7:30 - 17:30

Khu vực ngã ba cây bàng xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

29/4/2022

8:00 - 11:00

Khu vực tổ 4, tổ 5 khu phố Mỹ Hòa, TT Sóc Sơn

29/4/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Phước Tân, một phần ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước (khu vực chợ Đập Đá - nhà thờ Mỹ Phước)

29/4/2022

13:00 - 15:00

Khu vực tổ 1, tổ 2 ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

29/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Đông Thạnh; một phần xã Tân Thạnh, huyện An Minh

   

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

29/4/2022

8:00 - 11:00

Kinh Rạch Chùa, xã Phong Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

29/4/2022

7:30 - 17:00

Kinh Xẻo Kè, xã Ngọc Chúc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

29/4/2022

7:30 - 11:00

Một phần xã Thới Quản; Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

29/4/2022

7:30 - 13:00

Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao

29/4/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao

29/4/2022

9:00 - 11:00

Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

29/4/2022

13:00 - 15:00

Một phần xã Định Hòa, huyện Gò Quao

29/4/2022

13:30 - 17:00

Một phần xã Định An, huyện Gò Quao