Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

30/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường CMT8

31/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường CMT8; một phần đường Nguyễn Chí Thanh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

31/5/2022

7:30 - 10:00

Trạm NĐ Vạn Hưng, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú

31/5/2022

7:30 - 17:00

KP Minh Phú, TT Minh Lương; Ấp Tân Bình, xã Giục Tượng

31/5/2022

10:00 - 11:30

Trạm NĐ Phương Bình, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú

31/5/2022

13:00 - 17:00

Ấp Tân Bình, xã Giục Tượng

31/5/2022

13:30 - 15:00

Trạm TS Kim Hương, ấp Minh Phong, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

31/5/2022

8:00 - 16:30

Một phần ấp Tân Phú, một phần ấp Tân Thạnh, một phần ấp Tân An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

30/5/2022

7:30 - 17:30

Khu vực núi nhọn xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

30/5/2022

13:30 - 17:00

Khu vực chợ mới phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

31/5/2022

7:30 - 17:30

Một phần KV núi nhọn, núi đồng xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

31/5/2022

8:30 - 11:00

Một phần đường K92 phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

31/5/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên (khu vực kinh Sóc)

31/5/2022

10:00 - 11:00

Một phần khu phố Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (khu vực kinh Sóc)

31/5/2022

13:00 - 14:00

Một phần khu phố Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (khu vực kinh Sóc)

31/5/2022

14:00 - 15:00

Một phần khu phố Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn (khu vực BS kinh Rạch Giá - Hà Tiên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

29/5/2022

8:00 - 13:00

Ấp Cây Thông Ngoài, xã Cửa Dương

30/5/2022

8:30 - 12:30

Một phần khu phố 5, 11, 12 phường Dương Đông; xã Cửa Dương; xã Bãi Thơm

30/5/2022

8:30 - 16:00

Một phần khu phố 5, 11, 12 phường Dương Đông

31/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần khu phố 7, phường An Thới

31/5/2022

8:00 - 10:00

Ấp Bùng Gội, xã Cửa Dương

31/5/2022

8:00 - 17:00

Khu phố 7, phường An Thới

31/5/2022

10:30 - 13:30

Ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

30/5/2022

10:00 - 12:00

Khu vực từ nhà máy Tài Lợi đến cầu đường sân đường Nguyễn Trung Trực, khu phố Vĩnh Phước 2, TT Vĩnh Thuận

30/5/2022

14:00 - 16:00

Khu vực từ Honda Gia Lâm đến nha khoa Thanh An đường Mai Văn Trương, khu phố Vĩnh Phước 2, TT Vĩnh Thuận

31/5/2022

8:00 - 10:00

Một phần ấp Đập Đá 2, xã Vĩnh Phong

31/5/2022

12:00 - 14:00

Khu vực chợ Cái Nứa, xã Vĩnh Bình Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

29/5/2022

7:00 - 17:00

Xã Thạnh Bình; Ấp Thạnh Tân, Kinh Ba Cua, xã Thạnh Hưng; Khu phố 7, một phần khu phố 8, một phần khu phố Nội Ô, một phần khu phố 6, UBND huyện và Huyện ủy

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

29/5/2022

7:30 - 11:00

TT Gò Quao; một phần xã Vĩnh Phước B; xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam; xã Định An; Định Hòa

29/5/2022

11:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Phước B; Một phần TT Gò Quao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

31/5/2022

7:30 - 18:00

Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình; một phần ấp Sông Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương