Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

1/8/2022

7:00 - 17:00

Toàn bộ kinh Năm Liêu

2/8/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

31/7/2022

7:00 - 17:00

Một phần xã Mong Thọ B và xã Thạnh Lộc

31/7/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Phước Ninh, Phước Lợi, xã Mong Thọ B; toàn bộ xã Mong Thọ A; một phần xã Thạnh Lộc. Trạm 110 Chung Sư

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

31/7/2022

7:00 - 17:30

Ấp Tân Hà B và Đòn Dông Kinh 1

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

2/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn (khu vực 2 bên tỉnh lộ 969 B đoạn từ cổng UBND xã Thổ Sơn đến khu di tích chị Sứ)

2/8/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Hòn Me, xã Thổ Sơn (khu vực 2 bên tỉnh lộ 969 B đoạn từ cổng UBND xã Thổ Sơn đến khu di tích chị Sứ)

  

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

31/7/2022

18:30 - 23:30

Một phần xã Dương Tơ; một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

1/8/2022

8:00 - 12:00

KP 5, 12 phường Dương Đông; Một phần ấp Suối Mây, xã Dương Tơ

1/8/2022

8:00 - 17:00

KP 7 phường Dương Đông; ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ

1/8/2022

9:00 - 14:00

Khu vực K8, kho đạn xã Cửa Dương

1/8/2022

13:00 - 17:00

KP 5, 12 phường Dương Đông

1/8/2022

18:30 - 23:30

Một phần xã Cửa Cạn; một phần xã Gành Dầu, TP Phú Quốc

2/8/2022

8:00 - 17:00

Xã Hàm Ninh; Bãi Thơm; một phần xã Cửa Cạn

2/8/2022

8:30 - 11:30

KP 6, 9, 10 phường Dương Đông

2/8/2022

13:30 - 16:30

KP 10 phường Dương Đông

2/8/2022

18:30 - 23:30

Một phần KP 5, KP 12 phường Dương Đông; một phần xã Cửa Dương; Xã Cửa Cạn; xã Gành Dầu. K/h Ngôi Sao Cửa Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

1/8/2022

8:00 - 16:00

Kinh 30/4, xã Hòa An

2/8/2022

7:30 - 12:00

Kinh Cả Sỹ, xã Hòa Lợi; Kinh Nhà Băng, xã Hòa Lợi

2/8/2022

12:00 - 17:00

Kinh Hội Đồng Thơm, xã Hòa Lợi; Kinh Ba Xéo, xã Hòa Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

2/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao