Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

28/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần chợ Bãi Nhà

29/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần chợ Bãi Nhà

30/12/2021

7:00 - 11:30

Đường Mai Thị Hồng Hạnh, Cao Thắng, một phần đường CMT8, Nguyễn Thiện Thuật

30/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần chợ Bãi Nhà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

28/12/2021

7:00 - 18:00

Ấp An Bình, xã Minh Hoà

28/12/2021

12:30 - 16:30

Ấp Bình Lạc, xã Minh Hoà

29/12/2021

13:00 - 16:00

Ấp Phước Lợi, xã Mong Thọ B

30/12/2021

7:00 - 18:00

Ấp Minh Long, An Bình, xã Minh Hòa

31/12/2021

7:00 - 17:00

Một phần ấp An Thành, xã Bình An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

28/12/2021

8:00 - 16:00

Ấp Tân Hoà A, Tân Hoà B, Bình Thành; Ấp Tân Thạnh, Kênh 3A, Tân An, Tân Long, một phần ấp Tân Quới

29/12/2021

8:00 - 13:00

Ấp Kênh 4A, Kênh 4B và xã Tân Hội

29/12/2021

8:00 - 16:00

Khu phố Đông Hưng; Ấp Kinh 10A, Kinh 10B, Kinh Mới

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

28/12/2021

7:30 - 17:00

Ấp 11A xã Đông Hưng B, huyện An Minh

28/12/2021

8:00 - 11:30

Ấp 9A xã Thuận Hòa, huyện An Minh

28/12/2021

12:30 - 16:30

Ấp 9A xã Thuận Hòa, huyện An Minh

29/12/2021

7:30 - 11:30

Ấp 11A xã Đông Hưng B, huyện An Minh

29/12/2021

8:00 - 11:30

KP 4 thị trấn Thứ 11; Ấp Phong Lưu, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh

29/12/2021

8:30 - 16:30

Ấp Phong Lưu, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh

29/12/2021

12:00 - 17:00

Ấp 11A xã Đông Hưng B, huyện An Minh

29/12/2021

12:30 - 16:30

KP 4 thị trấn Thứ 11; Ấp Phong Lưu, xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh

30/12/2021

7:30 - 11:30

Ấp 10 Huỳnh, xã Đông Hưng, huyện An Minh

30/12/2021

8:00 - 12:00

KP 1 thị trấn Thứ 11, huyện An Minh

30/12/2021

8:30 - 12:30

Ấp Thuồng Luồng, xã Đông Hưng A, huyện An Minh

30/12/2021

12:00 - 17:00

Ấp 10 Huỳnh, xã Đông Hưng, huyện An Minh

31/12/2021

7:30 - 12:30

Ấp 11A xã Đông Hưng B, huyện An Minh

31/12/2021

13:00 - 17:00

Ấp 11A xã Đông Hưng B, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

28/12/2021

7:30 - 17:00

KP 1, 5, 11, 12 phường Dương Đông. Một phần xã Dương Tơ; xã Cửa Dương; xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc

29/12/2021

8:00 - 17:00

Toàn bộ xã Hòn Thơm; xã Hàm Ninh; một phần xã Bãi Thơm; một phần xã Dương Tơ; một phần phường An Thới

31/12/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

28/12/2021

8:00 - 17:00

Khu vực vàm sáng Kinh 14, xã Vĩnh Thuận

29/12/2021

8:00 - 12:00

Một phần ấp Hòa Thạnh, xã Vĩnh Bình Bắc

29/12/2021

13:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa, Hiệp Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc

29/12/2021

14:00 - 16:00

Một phần ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam

30/12/2021

8:00 - 10:00

Một phần ấp Cái Nhum, xã Phong Đông

30/12/2021

8:00 - 12:00

Kinh Bộ Đạm, xã Vĩnh Bình Nam

30/12/2021

8:00 - 16:00

Ấp Cái Tranh, xã Phong Đông

30/12/2021

13:00 - 17:00

Kinh 195, ấp 3 Đình, một phần ấp Nước Chảy, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

28/12/2021

7:30 - 17:00

Ấp Năm Hài, Đồng Tràm, một phần ấp Bến Nhứt, xã Long Thạnh; Ấp An Khương, Minh Hưng, xã Minh Hòa

29/12/2021

8:00 - 17:00

Kinh Hai Hy, xã Hòa Thuận

30/12/2021

8:00 - 12:00

Kinh Tràm, xã Hòa An

30/12/2021

13:00 - 17:00

Một phần kinh Xẻo Mây thuộc xã Ngọc Hòa, Hòa Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

29/12/2021

7:30 - 15:00

Toàn xã Vĩnh Phước A; một phần xã Vĩnh Thắng; một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao