Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

30/9/2021

7:30 - 8:30

Trạm Bưu điện Châu Thành, KP Minh Phú, TT Minh Lương

30/9/2021

7:30 - 11:00

Một phần ấp Hòa Thọ, xã Mong Thọ

30/9/2021

8:30 - 9:30

Trạm trường TH Minh Lương, KP Minh Long, TT Minh Lương

30/9/2021

9:30 - 10:30

Trạm Phùng Hữu Thịnh, KP Minh Long, TT Minh Lương

30/9/2021

10:30 - 11:30

Trạm trại giống ML, KP Minh Long, TT Minh Lương

30/9/2021

11:30 - 12:30

Trạm Huỳnh Út Mót, KP Minh Long, TT Minh Lương

30/9/2021

12:30 - 13:30

Trạm Lò đốt rác, KP Minh Long, TT Minh Lương

4/10/2021

7:30 - 8:30

Trạm Đức Nguyên

4/10/2021

8:30 - 9:30

Trạm Lâm Mạnh Phát

4/10/2021

8:30 - 15:30

Một phần ấp Phước Ninh, xã Mong Thọ B

4/10/2021

8:30 - 16:30

Một phần ấp Phước Tân, xã Giục Tượng

4/10/2021

9:30 - 10:30

Trạm Huỳnh Thị Anh

4/10/2021

10:30 - 13:30

Trạm Thiên Lạc

4/10/2021

11:30 - 12:30

Trạm Triệu Phát

4/10/2021

12:30 - 13:30

Trạm Phát Vũ Đạt

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

28/9/2021

8:00 - 17:00

Xã Thạnh Trị (trừ ấp Đông Thọ)

4/10/2021

8:00 - 16:00

Một phần ấp Phú Hòa, xã Tân Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

30/9/2021

7:30 - 17:30

Một phần KP 3, KP 4 phường Bình San, phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

30/9/2021

9:30 - 11:00

Kinh K3, T4 xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

30/9/2021

8:00 - 10:00

Nhánh Việt Nga Suối Lớn

30/9/2021

8:00 - 11:00

Khu phố 1 phường Dương Đông. Trạm Nguyễn Hồng

30/9/2021

10:00 - 11:00

Nhánh Đồng Cỏ

30/9/2021

13:30 - 16:00

Một phần khu phố 7, phường Dương Đông. Trạm Biển Xanh

1/10/2021

8:00 - 12:00

Một phần khu phố 4, 7 phường An Thới

3/10/2021

7:00 - 17:00

Toàn bộ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương. Một phần khu phố 12 phường Dương Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

30/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Bình Hòa, Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình Bắc

1/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình Bắc

4/10/2021

9:00 - 11:00

Khu vực 4000 Kinh Lò Rèn, xã Tân Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

28/9/2021

8:00 - 13:00

Cống Ba Thiện, nhà máy nước, xã Long Thạnh

28/9/2021

8:00 - 14:00

Cống Ba Thiện, nhà máy nước, xã Long Thạnh

28/9/2021

13:00 - 16:00

Một phần kinh Xẻo Mây, xã Ngọc Hòa, Hòa Thuận

29/9/2021

8:00 - 17:00

Khu vực ngã tư Ông Dèo, xã Hòa Thuận

1/10/2021

8:00 - 12:00

Kinh Cái Đuốc Lớn, xã Ngọc Chúc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

30/9/2021

8:00 - 11:00

Một phần xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao (PD. Lục Sự)