Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

7/1/2023

7:00 - 13:00

Một phần đường Nguyễn An Ninh, 3/2, đường Lê Văn Hưu, phường Vĩnh Lạc; Vĩnh Bảo

8/1/2023

7:00 - 13:00

Một phần đường Văn Tiến Dũng, phường Vĩnh Thông; một phần phường Vĩnh Thông; toàn bộ xã Phi Thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

9/1/2023

7:30 - 10:00

Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng

9/1/2023

7:30 - 11:00

Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng

9/1/2023

7:30 - 16:30

Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng

9/1/2023

7:30 - 17:00

Ấp Hòa Phước, xã Thạnh Lộc

9/1/2023

13:00 - 17:00

Ấp Hòa Thuận 2, xã Mong Thọ A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

9/1/2023

7:30 - 17:00

Kênh 300 (từ kênh 7 tới kênh 8); Một phần kênh 19-5

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

9/1/2023

8:00 - 12:30

Ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

7/1/2023

7:00 - 13:00

Ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn; các công ty khai thác VLXD trên địa bàn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

7/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Cửa Cạn; xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

8/1/2023

8:00 - 9:30

Một phần xã Dương Tơ

8/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ

9/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần KP 1 phường Dương Đông

  

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

9/1/2023

8:00 - 16:00

Kinh Song Cũ thuộc một phần xã Hòa Thuận, một phần xã Ngọc Hòa; Một phần Kinh Xẻo Mây thuộc một phần xã Ngọc Hòa, một phần xã Hòa Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

9/1/2023

8:00 - 17:00

Một phần xã Định Hòa; Một phần TT Gò Quao, huyện Gò Quao