Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

7/8/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Nguyễn Trung Trực, đường Ngô Gia Tự, phường An Hòa

8/8/2022

7:00 - 11:30

Một phần đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Thanh

8/8/2022

7:00 - 17:30

Một phần đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Võ Trường Toản, Nguyễn Văn Kiến, Mạc Đĩnh Chi

9/8/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thanh Vân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/8/2022

7:30 - 15:00

Một phần ấp An Phước, xã Bình An, huyện Châu Thành

8/8/2022

7:30 - 17:00

Ấp Tân Điền, xã Giục Tượng; một phần ấp An Phước, xã Bình An

9/8/2022

7:00 - 10:00

Ấp An Bình, xã Minh Hoà

9/8/2022

7:00 - 17:00

Ấp Minh Long, An Bình, xã Minh Hòa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

7/8/2022

8:00 - 17:00

Khu vực TT Y tế Hà Tiên, phường Tô Châu, TP Hà Tiên

8/8/2022

8:00 - 11:00

KP 1, 2 phường Tô Châu, TP Hà Tiên

8/8/2022

13:30 - 17:00

Một phần KP 3 phường Tô Châu, TP Hà Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

9/8/2022

7:30 - 16:00

Khu vực Trung tâm thương mại Hòn Đất (gồm các đường số 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17)

9/8/2022

8:00 - 15:00

Một phần khu phố Thị Tứ, TT Sóc Sơn (dọc Quốc lộ 80 hướng mé lộ từ cầu số 4 đến cổng TT thương mại Sóc Sơn)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

7/8/2022

18:30 - 23:30

Một phần phường An Thới; một phần xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

8/8/2022

7:30 - 11:00

Một phần ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

8/8/2022

7:30 - 17:00

Toàn bộ xã Hàm Ninh; toàn bộ xã Bãi Thơm; một phần phường An Thới; một phần xã Dương Tơ

8/8/2022

8:30 - 11:30

Một phần KP 9 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

8/8/2022

13:30 - 16:30

Một phần KP 9 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

8/8/2022

18:30 - 23:30

Một phần xã Dương Tơ; một phần phường An Thới, TP Phú Quốc

9/8/2022

7:30 - 17:00

Một phần KP 7 phường Dương Đông; một phần xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

9/8/2022

8:00 - 17:00

Một phần KP 5 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

9/8/2022

18:30 - 23:30

Một phần xã Cửa Cạn; một phần xã Gành Dầu, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

8/8/2022

9:00 - 14:00

Kinh Tám Nhiễu, Tư Hối, xã Vĩnh Bình Nam

9/8/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Bắc

9/8/2022

14:30 - 16:00

Kinh Chằng Bè, KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

8/8/2022

8:00 - 15:00

Kinh Nathum, xã Bàn Tân Định

9/8/2022

7:30 - 12:00

Kinh Đường Láng, xã Hòa Hưng

9/8/2022

7:30 - 17:00

Kinh Giáo Điễu, xã Hòa Hưng

9/8/2022

8:00 - 17:00

Kinh KH8 xã Thạnh Hưng

9/8/2022

12:00 - 17:00

Kinh 12, kinh 14 xã Hòa Hưng