Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

9/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Phan Đình Phùng, Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo

9/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Trần Quý Cáp, phường An Bình

9/5/2022

7:00 - 17:00

Một phần đường Lâm Quang Ky, phường An Hòa

10/5/2022

7:00 - 17:00

Toàn bộ khu vực TĐC Vĩnh Quang; Toàn bộ khu vực chợ 30/04, đường Hai Bà Trưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

10/5/2022

7:30 - 18:00

Ấp Vĩnh Thành, Vĩnh Thành A, Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp; ấp Vĩnh Hội, Đập Đá, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

9/5/2022

7:30 - 17:30

Xã Thạnh Trị (trừ ấp Đông Thọ)

10/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Tân Hòa A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

9/5/2022

7:30 - 11:30

Một phần KP 3 phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

9/5/2022

13:15 - 17:15

Một phần KP 4 phường Đông Hồ, TP Hà Tiên

10/5/2022

7:30 - 14:30

KP 2 phường Bình San; Một phần KP1 phường Pháo Đài

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

10/5/2022

8:00 - 11:00

Khu vực tổ 1B khu phố Đường Hòn, TT Hòn Đất

10/5/2022

8:00 - 11:00

Một phần khu phố Sư Nam, TT Hòn Đất (đoạn dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ cầu Lình Huỳnh đến Trường trung học cơ sở Thị Trấn 2)

10/5/2022

8:00 - 16:00

Một phần ấp Vạn Thanh, xã Thổ Sơn (gồm các hộ nuôi trồng thủy sản: Lê Hữu Ích, Đặng Minh Hoàng, Trịnh Văn Phong, Nguyễn Thanh Vũ)

10/5/2022

10:00 - 13:00

Khu vực từ tổ 2 đến tổ 5 khu phố Đường Hòn, TT Hòn Đất

10/5/2022

11:00 - 13:00

Khu vực tổ 2 ấp số 8 xã Sơn Kiên

10/5/2022

13:00 - 15:00

Một phần ấp Tà Lóc, xã Sơn Kiên

10/5/2022

13:00 - 15:00

Khu vực từ tổ 2 đến tổ 5 khu phố Đường Hòn, TT Hòn Đất

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

9/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần khu phố 7, phường An Thới, TP Phú Quốc

9/5/2022

9:00 - 17:00

Một phần ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

9/5/2022

9:00 - 17:00

Một phần xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc

10/5/2022

8:30 - 11:00

Một phần khu phố 10, phường Dương Đông, TP Phú Quốc

10/5/2022

15:00 - 16:30

Một phần ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

8/5/2022

7:00 - 17:00

Khu vực kinh Cái Thum, xã Phong Đông

8/5/2022

7:00 - 17:00

Khu vực UBND xã Vĩnh Phong

9/5/2022

8:00 - 11:00

Khu vực 4000 kinh Lò Rèn, xã Tân Thuận

9/5/2022

12:00 - 15:00

Khu vực 3000 kinh 13, xã Vĩnh Thuận

10/5/2022

7:00 - 17:00

Khu vực kinh Cái Thum, xã Phong Đông

10/5/2022

7:00 - 17:00

Khu vực UBND xã Vĩnh Phong

10/5/2022

8:00 - 13:00

Một phần ấp Hiệp Hòa, Đồng Tranh, Nước Chảy xã Vĩnh Bình Bắc

10/5/2022

8:00 - 16:00

Ấp Vĩnh Tây 2, xã Vĩnh Phong

10/5/2022

13:00 - 15:00

Ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

8/5/2022

7:30 - 17:00

Xã Định An; xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

9/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Định Hòa

10/5/2022

7:30 - 13:30

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam

10/5/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Định Hòa

10/5/2022

14:00 - 17:30

Môt phần xã Vĩnh Phước B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

10/5/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Lung Lớn, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương