Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

7/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần đường Sư Vạn Hạnh, phường An Bình

8/10/2021

7:00 - 16:00

Khu vực hẻm 839 phường An Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

8/10/2021

7:30 - 8:30

Trạm Vinh Quang

8/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần ấp Bình Hòa, xã Minh Hòa

8/10/2021

8:30 - 9:30

Trạm Lương Mỹ Tiên

8/10/2021

8:30 - 11:30

Một phần ấp An Lạc, xã Bình An

8/10/2021

9:30 - 10:30

Trạm Hoàng Hiếu

8/10/2021

10:30 - 11:30

Trạm Nguyễn Việt Khải

8/10/2021

11:30 - 12:30

Trạm Huỳnh Khang

8/10/2021

12:30 - 13:30

Trạm Ngô Văn Lành

10/10/2021

7:30 - 16:30

Một phần ấp An Thành, xã Bình An

11/10/2021

7:30 - 8:30

Một phần ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa. Trạm XD Thọ Phước, ấp Phước Hoà xã Mong Thọ B

11/10/2021

8:00 - 10:00

Một phần ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa

11/10/2021

8:30 - 9:30

Trạm Dương Văn Bằng, ấp Phước Hoà xã Mong Thọ B

11/10/2021

9:30 - 10:30

Trạm Nguyễn Văn Tấn, ấp Phước Hoà xã Mong Thọ B

11/10/2021

10:30 - 11:30

Trạm Giao Phương 2, ấp Phước Hoà xã Mong Thọ B

11/10/2021

11:30 - 12:30

Trạm Viễn Thông Mong Thọ, ấp Phước Hoà xã Mong Thọ B

11/10/2021

12:30 - 13:30

Trạm Duyên Ty, ấp Phước Hoà xã Mong Thọ B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

5/10/2021

8:00 - 13:00

Xã Phú Lợi, Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

6/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần khu phố Sơn Thịnh, TT Sóc Sơn (khu vực CDC Sóc Sơn)

6/10/2021

13:00 - 15:00

Một phần ấp Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (khu vực Kinh Sóc)

6/10/2021

15:00 - 17:00

Một phần ấp Sơn Tiến, TT Sóc Sơn (khu vực Kinh Sóc)

7/10/2021

8:00 - 10:00

Một phần khu phố Chòm Sao, TT Hòn Đất (dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ Huyện đội Hòn Đất đến cầu Số 9)

7/10/2021

10:00 - 11:00

Một phần khu phố Chòm Sao, TT Hòn Đất (dọc 2 bên Quốc lộ 80 từ Huyện đội Hòn Đất đến cầu Số 9)

7/10/2021

13:00 - 15:00

Một phần khu phố Sơn Tiến, TT Sóc Sơn

7/10/2021

15:00 - 17:00

Một phần ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Lâm

8/10/2021

8:00 - 11:00

Nhà máy sản xuất nước đá Thái Thuận

8/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần ấp Hòn Sóc, xã Thổ Sơn. Công ty TNHH MTV Ngọc Quý Kiên Giang

8/10/2021

13:00 - 15:00

Nhà máy sản xuất nước đá Thái Thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Minh

9/10/2021

8:30 - 15:30

Một phần xã Đông Hưng, xã Đông Hưng A, huyện An Minh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

7/10/2021

8:30 - 13:00

Một phần xã Hàm Ninh; toàn bộ xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc

8/10/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Suối Cát, xã Cửa Dương; một phần ấp Xóm Mới, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc

10/10/2021

7:00 - 17:00

Toàn bộ ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương; một phần khu phố 12 phường Dương Đông

11/10/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã Cửa Dương; một phần xã Bãi Thơm

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

5/10/2021

7:30 - 17:00

Xã Tây Yên, Tây Yên A, huyện An Biên

7/10/2021

7:30 - 13:00

Một phần xã Đông Thái, huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

7/10/2021

8:00 - 10:00

Kinh Bộ Bán, ấp Xẻo Gia, xã Vĩnh Bình Bắc

7/10/2021

10:00 - 13:00

Kinh Xáng Một, kinh Xáng Ba, ấp Ba Đình, xã Vĩnh Bình Bắc

8/10/2021

8:00 - 10:00

Kinh Công Điền, xã Tân Thuận

8/10/2021

11:00 - 13:00

Ấp Cái Nhum, Cái Tranh, xã Phong Đông

11/10/2021

8:00 - 10:00

Kinh Xẻo Lợp, xã Vĩnh Phong

11/10/2021

9:00 - 11:00

Khu vực 1000 kinh 9, xã Vĩnh Thuận

11/10/2021

10:00 - 14:00

Kinh Rạch Miễu, xã Vĩnh Phong

11/10/2021

13:00 - 15:00

Khu vực 4000 kinh 9, xã Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

6/10/2021

8:00 - 17:00

Khu vực Ngã Tư Ông Dèo, xã Hòa Thuận

8/10/2021

8:00 - 17:00

Khu vực đầu kinh Đường Láng - 2 bên sông, xã Hòa Hưng

11/10/2021

8:00 - 14:00

Một phần ấp Gổ Lộ, xã Long Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

10/10/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Thắng; toàn xã Vĩnh Phước A; toàn xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; một phần xã Định An, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao