Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

9/9/2022

8:00 - 17:00

KV biên giới cửa khẩu Xà Xía

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

9/9/2022

8:00 - 16:00

Một phần KP Sơn Thịnh, một phần KP Thành Công, TT Sóc Sơn (dọc 2 bên kinh Tà Hem & cụm dân cư Sóc Sơn từ giáp ranh QL 80 ra đến biển)

10/9/2022

8:00 - 16:00

KV từ tổ 12 đến tổ 13 KP Sư Nam, TT Hòn Đất

11/9/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Tà Lóc, một phần ấp Vàm Răng, xã Sơn Kiên; Một phần ấp Vàm Biển, một phần ấp Mương Kinh A, một phần ấp Xẻo Tràm, xã Sơn Bình; Một phần khu phố Tà Lúa, TT Sóc Sơn (dọc 2 bên kinh Vàm Răng từ giáp ranh Quốc lộ 80 đến cống ngăn mặn Tà Lúa)

11/9/2022

13:00 - 16:00

Một phần ấp Hòn Sóc, một phần ấp Hòn Me, một phần ấp Hòn Quéo, xã Thổ Sơn (khu vực 2 bên tỉnh lộ 969 đoạn từ ngã 3 Lộ Mới đến ngã 3 UBND xã Thổ Sơn)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

9/9/2022

8:00 - 17:00

Một phần KP 4 phường Dương Đông, TP Phú Quốc

9/9/2022

18:30 - 23:30

Một phần xã Dương Tơ; phường An Thới; KV Hòn Thơm

10/9/2022

18:30 - 23:30

KV Vinpearl

11/9/2022

18:30 - 23:30

KP 5, 11 phường Dương Đông; một phần xã Cửa Dương; xã Bãi Thơm; toàn xã Gành Dầu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

9/9/2022

7:30 - 8:30

Một phần ấp Bời Lời A, xã Vĩnh Bình Nam

9/9/2022

8:30 - 17:00

Rạch Đường Sân, xã Vĩnh Bình Nam

9/9/2022

9:00 - 14:00

Rạch Nước Chảy, xã Vĩnh Bình Bắc

10/9/2022

8:00 - 8:30

KV từ trạm điện đến cầu Kinh 500 đường Nguyễn Thành Nhơn KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận; Ấp Bời Lời B, xã Bình Minh. Cơ sở Phan An Kiều

10/9/2022

8:00 - 15:30

Ấp Bình Minh, xã Bình Minh; ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Bắc;, ấp Thắng Lợi, xã Tân Thuận

10/9/2022

15:00 - 15:30

KV từ trạm điện đến cầu Kinh 500 đường Nguyễn Thành Nhơn KP Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận; Ấp Bời Lời B, xã Bình Minh. Cơ sở Phan An Kiều

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

9/9/2022

7:30 - 17:00

Xã Vĩnh Thạnh; xã Vĩnh Phú; và từ cầu Chữ Y đến cầu Treo thuộc thị trấn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

9/9/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Vĩnh Hùng, xã Vĩnh Tuy