Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

11/11/2022

7:30 - 16:00

Một phần ấp Tân Hòa A, một phần ấp Tân Hòa B, một phần ấp Kênh 4B

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

11/11/2022

7:30 - 17:00

Ấp Minh Hưng, xã Minh Hòa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

11/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần KP Tri Tôn, TT Hòn Đất (KV bên sông kinh Đường Hòn)

11/11/2022

10:00 - 13:00

Một phần KP Tri Tôn, TT Hòn Đất (KV bên sông kinh Đường Hòn)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

11/11/2022

7:30 - 17:00

Một phần xã Cửa Dương và khu vực Xóm Mới, xã Bãi Thơm; Khu vực ấp 6, bãi đất đỏ, cáp treo phường An Thới

11/11/2022

8:30 - 13:00

Một phần xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

12/11/2022

8:00 - 12:00

Một phần KP 5, 11, 12 phường Dương Đông

12/11/2022

8:00 - 16:00

K/h Tuyết Giang

12/11/2022

8:30 - 13:00

K/h Bảo An

12/11/2022

11:00 - 17:00

Một phần KP 5, 12 phường Dương Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

12/11/2022

7:30 - 9:00

Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Minh; ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Bắc

12/11/2022

7:30 - 11:00

Một phần ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Bắc

12/11/2022

7:30 - 13:00

Ấp Bời Lời B, xã Bình Minh; ấp Thắng Lợi, xã Tân Thuận. Cơ sở Phan An Kiều, Trạm năng lượng Thanh Thái Bình

12/11/2022

13:00 - 13:30

Một phần ấp Bình Minh, xã Bình Minh; ấp Bình Minh, xã Vĩnh Bình Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

11/11/2022

8:00 - 17:00

Một phần kinh Láng Sơn, xã Bàn Thạch

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

11/11/2022

7:30 - 11:00

Một phần xã Vĩnh Phước B, huyện Gò Quao