Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

13/6/2022

7:00 - 17:00

Đường Phan Văn Trị, phường Vĩnh Thanh Vân; Hẻm 1028 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa; một phần khu Phú Cường

14/6/2022

7:00 - 17:30

Một phần đường Mạc Cửu, khu TTBV, khu thu nhập thấp, lộ Liên Hương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

13/6/2022

7:30 - 11:00

Trạm ô tô Thanh Thảo, ấp Hòa Lộc, xã Thạnh Lộc

14/6/2022

7:00 - 17:00

Một phần ấp Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

14/6/2022

7:30 - 11:00

Một phần ấp Xà Xiêm, xã Bình An

14/6/2022

13:00 - 17:00

Một phần ấp Minh Phong, xã Bình An

  

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

12/6/2022

7:30 - 17:30

Khu đô thị Pháo Đài, TP Hà Tiên

13/6/2022

7:30 - 17:30

Một phần KP 3, phường Tô Châu, TP Hà Tiên

14/6/2022

7:30 - 17:30

Một phần KP 2, phường Pháo Đài, TP Hà Tiên

14/6/2022

8:30 - 12:00

Một phần ấp Trần Thệ, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

14/6/2022

8:00 - 11:00

Một phần ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn (đoạn 2 bên Quốc lộ 80 từ cửa hàng vật tư nông nghiệp Lê Mạnh Cường đến cửa hàng vật tư nông nghiệp Duẩn Luân)

14/6/2022

8:00 - 15:00

Một phần ấp Đường Thét, xã Bình Giang (khu vực dọc kinh T5)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

13/6/2022

8:30 - 10:30

Một phần KP 4, phường An Thới, TP Phú Quốc

14/6/2022

7:30 - 17:00

Một phần ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc

14/6/2022

8:00 - 17:00

Toàn bộ KP3, một phần KP4, phường Dương Đông, TP Phú Quốc

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

12/6/2022

7:00 - 17:00

Từ Chợ Thứ 7 đến Công Đá (kinh Làng Thứ 7) huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

13/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong

14/6/2022

10:00 - 12:00

Khu vực 2000 kinh 11, xã Vĩnh Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

13/6/2022

8:00 - 11:00

Đoạn từ UBND xã Ngọc Hòa đến cầu Mương Cộ, xã Ngọc Hòa

13/6/2022

13:00 - 16:00

Một phần kinh Xáng Cụt, xã Hòa Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

14/6/2022

8:00 - 17:00

Một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

13/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa; một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền