Ngày

Giờ

Điện lực Rạch Giá

13/11/2021

8:00 - 11:00

Đường Nguyễn Biểu, phường Vĩnh Lợi

14/11/2021

7:00 - 17:00

Toàn bộ xã Phi Thông; phường Vĩnh Thông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Châu Thành

14/11/2021

7:00 - 17:00

Một phần xã Bình An, xã Vĩnh Hòa Phú

14/11/2021

7:00 - 17:30

Xã Minh Hòa

14/11/2021

7:00 - 18:00

Ấp Minh Phong, An Ninh, An Thành, An Thới, Xà Xiêm, xã Bình An; Ấp Minh Long, xã Minh Hòa; KP Minh Phú, Minh An, TT Minh Lương

15/11/2021

7:00 - 17:00

Ấp Sua Đũa, Hòa Thuận, xã Vĩnh Hòa Hiệp

15/11/2021

7:30 - 8:30

Một phần ấp Xà Xiêm, xã Bình An

15/11/2021

8:30 - 10:30

Một phần ấp Xà Xiêm, xã Bình An

15/11/2021

13:00 - 15:30

KP Minh Lạc, TT Minh Lương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Tân Hiệp

12/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Thạnh, Tân Quới, xã Tân Hiệp A; Ấp Hòa Thận, xã Mong Thọ A; Một phần ấp Đông Thọ A, Đông Thọ B, xã Thạnh Trị

13/11/2021

8:00 - 16:00

Ấp Kinh 4A, Kinh 9A, Kinh 9B, Đông Lộc, Thạnh Tây. KDC Tân Hiệp A

13/11/2021

8:00 - 17:00

Ấp Tân Hà A, Tân Hà B

14/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tàu Hơi A, xã Thạnh Trị

15/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần ấp Tàu Hơi A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hà Tiên

12/11/2021

7:30 - 17:30

Ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên và huyện Giang Thành

15/11/2021

8:00 - 10:00

K/h Sinh thái Núi đèn

15/11/2021

8:00 - 11:00

K/h Tám Quang

15/11/2021

10:00 - 11:00

K/h Xử lý nước thải

15/11/2021

13:30 - 14:30

K/h Long Hương

15/11/2021

13:30 - 15:00

K/h giấy Bảo Hân

15/11/2021

14:30 - 15:30

K/h KS Phước Hiền

15/11/2021

15:00 - 16:30

K/h NĐ Mỹ Đức

15/11/2021

15:30 - 16:30

K/h KS Phước Hiền

 

Ngày

Giờ

Điện lực Hòn Đất

13/11/2021

7:00 - 18:00

Dọc 2 bên Quốc lộ 80 và các kinh ngang đoạn từ cầu Lình Huỳnh đến cầu Bình Giang 2 gồm các khu vực: TT Hòn Đất; xã Bình Sơn; một phần ấp Bình Hòa, một phần ấp Tám Ngàn, một phần ấp Mũi Tàu, một phần ấp Hợp Thành thuộc xã Bình Giang (dọc 2 bên kinh Tám Ngàn & lộ Tám Ngàn)

13/11/2021

7:00 - 18:00

Dọc 2 bên Quốc lộ 80 và các kinh ngang đoạn từ cầu Lình Huỳnh đến Trung tâm sát hạch lái xe (xã Sơn Kiên) và các kinh số 9, kinh số 7, kinh Kiên Bình gồm các khu vực: Một phần ấp Tà Lóc, ấp Kiên Bình, xã Sơn Kiên; xã Sơn Bình; xã Mỹ Thái; TT Hòn Đất

13/11/2021

7:00 - 18:00

TT Hòn Đất; xã Lình Huỳnh; xã Nam Thái Sơn; xã Thổ Sơn

13/11/2021

7:00 - 18:00

Một phần khu phố Sư Nam, TT Hòn Đất; Một phần ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn; Một phần xã Nam Thái Sơn (khu vực kinh KH9, KH7)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Phú Quốc

12/11/2021

7:30 - 11:30

Một phần xã Hàm Ninh

12/11/2021

13:00 - 14:30

Một phần khu phố 5, phường Dương Đông

12/11/2021

14:30 - 17:00

Một phần khu phố 5, phường Dương Đông

13/11/2021

7:30 - 14:00

Một phần ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh

14/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Dương Tơ; Một phần khu phố 4 phường An Thới

15/11/2021

7:30 - 9:30

Một phần khu phố 2, phường An Thới

15/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần xã Bãi Thơm

15/11/2021

8:30 - 17:00

Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực An Biên

14/11/2021

6:00 - 18:00

Toàn huyện An Biên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Vĩnh Thuận

14/11/2021

7:00 - 17:00

Toàn huyện Vĩnh Thuận; Một phần huyện Thới Bình; Một phần huyện U Minh Thượng

15/11/2021

9:00 - 13:00

Ấp Cái Nhum, Cái Tranh, xã Phong Đông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Giồng Riềng

12/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần xã Ngọc Chúc; Một phần xã Ngọc Thuận và xã Ngọc Thành; thay thùng CD trạm Ngọc Lợi 2

14/11/2021

7:30 - 18:00

Từ KDC xã Hòa Hưng đến hết xã Hòa Lợi; một phần xã Ngọc Thuận

15/11/2021

8:00 - 12:00

Một phần kinh Họa Đồ, xã Thạnh Bình

15/11/2021

11:00 - 15:00

Một phần kinh Họa Đồ, xã Thạnh Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Gò Quao

12/11/2021

7:30 - 17:00

Một phần xã Thới Quản, huyện Gò Quao

14/11/2021

7:30 - 12:00

Toàn xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Phước A, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc; một phần xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, xã Định An, huyện Gò Quao

14/11/2021

7:30 - 17:00

Toàn xã Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Phước A; một phần xã Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Qò Quao

 

Ngày

Giờ

Điện lực Kiên Lương

15/11/2021

7:30 - 18:00

Ấp Kinh 1, Hòa Lạc, Tân Điền, xã Hòa Điền; Ấp Kinh 9, Cống Tre, Kiên Thanh, xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Một phần xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành

15/11/2021

8:00 - 9:00

Một phần ấp Ngã Tư, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

15/11/2021

8:00 - 9:30

Một phần ấp Tà Săng, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

15/11/2021

9:00 - 10:00

Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

15/11/2021

9:30 - 11:00

Một phần ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương

15/11/2021

10:00 - 11:00

Một phần ấp Cờ Trắng, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương

15/11/2021

13:30 - 14:30

Một phần ấp Ba Núi, xã Bình An; Một phần ấp Kinh 9 xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương

15/11/2021

14:30 - 15:30

Một phần ấp Tân Điền, xã Hòa Điền; Một phần ấp Núi Mây, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương

15/11/2021

15:30 - 16:30

Một phần ấp Núi Mây, xã Bình Trị; Một phần ấp Tân Điền, xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương