Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

19/9/2023

8:00 - 17:00

Một phần thôn Quảng Thuận, xã Quảng Lập; Một phần thôn Nam Hiệp 1, Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô

20/9/2023

13:00 - 15:00

Một phần thôn Suối Thông B, xã Đạ Ròn

20/9/2023

15:00 - 17:00

Khu vực trung tâm xã Pró

21/9/2023

8:00 - 16:30

Thôn Kinh Tế Mới, Lạc Thạnh, R’lơm, K’lót, Ma Đanh, Ha Wai, xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

19/9/2023

8:00 - 14:00

Thôn 9, 12 xã Hòa Nam

20/9/2023

8:00 - 14:00

Thôn 3 xã Hòa Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

19/9/2023

8:30 - 12:00

Đèn đường cao tốc 3

19/9/2023

8:30 - 14:30

KV từ ngã 3 sân golf dọc QL 20 tới chân đèo Preen

20/9/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn ĐaRaHoa, xã Hiệp An; Một phần thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh. TBA Cty nước Khánh An; TBA Cty Ánh Dương 2; TBA Đài Lâm 3

21/9/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Phi Nôm, Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

20/9/2023

8:30 - 14:30

Xã Tân Thanh; Hoài Đức; Liên Hà; Đan Phượng; Phúc Thọ; một phần xã Tân Hà; Tân Văn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

19/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn 4 xã Phước Cát 2

20/9/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn 1 xã Quảng Ngãi

21/9/2023

13:00 - 15:00

Một phần TDP 2 TT Cát Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

20/9/2023

7:30 - 16:00

KV Đan Kia, TT Lạc Dương

20/9/2023

8:00 - 15:00

KV Đan Ga Rit, TT Lạc Dương, huyện Lạc Dương