Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

10/01/2022

8:30 - 12:00

Tổ dân phố Quảng Lạc, tổ dân phố III thuộc thị trấn D’ran

10/01/2022

8:30 - 17:00

Thôn Hamasing thuộc thị trấn D’ran

11/01/2022

8:30 - 16:00

Một phần các thôn Sao Mai, Ka Đơn thuộc xã Ka Đơn; Một phần các thôn Nghĩa Hiệp, Sở Trà thuộc xã Ka Đô

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

10/01/2022

8:00 - 14:00

Trạm Chè 2/9 vị trí trụ 471/60

10/01/2022

8:00 - 14:00

Trạm Liên Đầm 3 vị trí trụ 471/140

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

11/01/2022

8:30 - 14:30

Khu vực Tượng đài dọc đường Thống Nhất đến hết thôn Phú Tân, xã Phú Hội (bao gồm một phần các tổ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 thuộc thị Trấn Liên Nghĩa; các thôn Phú Lộc, thôn Phú Thịnh, thôn Phú Trung, thôn Phú Tân, thôn Phú Hòa, thôn P’ré, thôn K’Nai, thôn Lạc Lâm, thôn Lạc Nghiệp thuộc xã Phú Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

10/01/2022

8:30 - 14:30

Tổ dân phố Văn Hà, Hòa Lạc, Ba Cảng, Quảng Đức thuộc thị trấn Đinh Văn

10/01/2022

8:30 - 14:30

Thôn Quang Trung thuộc xã Gai Lâm