Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

14/6/2022

8:00 - 14:00

Thánh Mẫu, Công Chúa Ngọc Hân

15/6/2022

8:00 - 13:00

An Dương Vương

16/6/2022

8:00 - 13:00

Nguyễn Văn Trỗi, Bùi Thị Xuân, Vạn Kiếp

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

14/6/2022

8:30 - 14:30

Khu vực từ ngã 3 Tân Hội dọc QL 20 đến khu vực Cầu Le Tam Bố (bao gồm toàn bộ khu vực xã Ninh Gia; xã Đà Loan; xã Ninh Loan; xã Tà Hine; xã Tà Năng; xã Đa Quyn; một phần các thôn R’Chai 1, R’Chai 2, R’Chai 3, Phú Tân, Phú An, Phú Bình thuộc xã Phú Hội; thôn Tân Nghĩa thuộc xã Tân Thành)

14/6/2022

8:30 - 14:30

Khu vực Tượng đài dọc đường Thống Nhất đến hết thôn Phú Tân xã Phú Hội (bao gồm các một phần các tổ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; các thôn Phú Lộc, Phú Thịnh, Phú Trung, Phú Tân, Phú Hòa, P’ré, K’Nai, Lạc Lâm, Lạc Nghiệp thuộc xã Phú Hội. Khu vực từ Tượng đài dọc QL 20 đến hết khu vực thôn R’Chai 2, xã Phú Hội (bao gồm một phần các tổ 4, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 31 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn R’Chai 1, R’Chai 2, Chi Rông thuộc xã Phú Hội)

15/6/2022

8:30 - 14:30

Toàn bộ khu vực xã Tân Hội; xã Tân Thành; một phần thôn R’Chai 1, R’Chai 2 thuộc xã Phú Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

14/6/2022

8:00 - 11:30

Thôn kinh tế mới Châu Sơn thuộc xã Lạc Xuân

14/6/2022

13:00 - 17:00

Một phần tổ dân phố Hòa Bình thuộc thị trấn D’ran

15/6/2022

8:00 - 17:00

Thị trấn D’ran (trừ tổ dân phố Hòa Bình, thôn Kăn Kin); Các thôn Lạc Bình, Lạc Xuân 1, Lạc Xuân 2, thuộc xã Lạc Xuân

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

14/6/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn Hà Phú, thôn Hà Mỹ, xã Quốc Oai

15/6/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn Đạ Nha, xã Quốc Oai

16/6/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn Đạ Nha, xã Quốc Oai

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

16/6/2022

8:00 - 16:00

Xã Đa Chais, huyện Lạc Dương

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đam Rông

14/6/2022

8:00 - 16:00

Thôn 6 xã Đạ Rsal