Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

7/12/2021

8:30 - 15:00

Hồ Xuân Hương, Tây Hồ, Xóm Lèo, Trại Mát

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

5/12/2021

8:00 - 15:00

Mã trạm & tên trạm: 030240246 - 474/153/15/19 Phan Chu Trinh; 030240240 - 474/153/15/12A/4 Tân Hà; 030240361 - 474/186/7/9 Đạ Nghịch

7/12/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm & tên trạm: 030260170 - 476/89/34 Lê Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

6/12/2021

8:00 - 9:00

Một phần thôn Tan Lập thuộc thị trấn Thạnh Mỹ

6/12/2021

9:00 - 10:00

Một phần thôn Quỳnh Châu Đông thuộc xã Lạc Lâm

6/12/2021

13:30 - 14:30

Một phần thôn Lạc Thạnh thuộc xã Tu Tra

7/12/2021

8:00 - 17:00

Thôn Lạc Nghiệp, xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

3/12/2021

8:00 - 14:00

Trạm Tân Thượng 4; Trạm Thôn 6-1 Tân Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

5/12/2021

8:00 - 14:00

Một phần TDP 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 thị trấn Mađaguôi. Khách hàng: UBND huyện Đạ Huoai, Huyện ủy huyện Đạ Oai, Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai, NM nước Đạ Huoai, Bưu điện huyện Đạ Huoai, Nhà thờ Đạ Huoai, Mây tre lá Thanh Trúc, Trường mầm non tư thục Quỳnh Như, Cơ sở nước đá Phi Hùng, Công ty TNHH bắp xay Thanh Hảo.

Toàn bộ xã Mađaguôi, xã Đạ Tồn, xã Đạ Oai. Khách hàng: Trung tâm viễn thông khu vực II (đồi Vi Ba), DNTN Tâm Hiệp Tâm, Công ty TNHH Tâm Phong, Cơ sở gạch Duy Ngọc, NM gạch Trần Văn Dũng, Công ty TNHH Vtech Châu Đức, Công ty TNHH chăn nuôi Hùng Công Trí, Công ty CP công nghệ VHG, Công ty CP Đầu tư Bic, Công ty TNHH Năng lượng Ban Mai Xanh, Công ty TNHH Vtech Vũng Tàu, Công ty TNHH Năng lượng Bồ Công Anh, Khách hàng Hoàng Hương Giang, Công ty TNHH Hoàng Gia Đà Lạt, Công ty TNHH Duy Ngọc Đạ Huoai, Công ty TNHH Duy Ngọc Tân Phú, Công ty TNHH XNK Đại Thịnh Phát, Trạm bơm Đạ Goail, Công ty TNHH đua ngựa Thiên Mã

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

1/12/2021

7:30 - 13:00

Xã Đa Sar, Đa Nhim, Đa Chais, huyện Lạc Dương