Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

17/1/2023

8:00 - 13:00

KV các trạm từ sau Bệnh viện cũ Bảo Lộc về hướng đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thường Kiệt, Bùi Thị Xuân, Hồ Tùng Mậu

    

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

16/1/2023

9:00 - 10:00

Một phần thôn 2 xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm

16/1/2023

9:00 - 11:00

Thôn 7, 9, 12, 13 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm

17/1/2023

8:30 - 9:30

Một phần thôn 3 xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm