Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

14/10/2021

9:00 - 12:00

Mã trạm-tên trạm: 030220547 - 472/213A/1 Cty Cuộc Sống Việt House - Mã trạm-tên trạm: 030220586 - 472/247/2 Mỏ Đá Tân Việt - Mã trạm-tên trạm: 030220589 - 472/250A/1 Cty Ngân Mạnh - Mã trạm-tên trạm: 030220717 - 472/336A/26/16/1 Cty TNHH Trường Thái - Mã trạm-tên trạm: 030220718 - 472/336A/26/21/19 KH Đinh Danh Công - Mã trạm-tên trạm: 030220735 - 472/336A/26/22 Cty Life Essence

14/10/2021

12:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030220658 - 18/32A/1 Phan Thanh Quyền - Mã trạm-tên trạm: 030220643 - 290/18/47 Cty Hằng Sơn Điền - Mã trạm-tên trạm: 030220713 - 339A/2 Cty Việt Vương - Mã trạm-tên trạm: 030220757 - 358A Thác Đambri

18/10/2021

8:00 - 14:00

Toàn bộ khu vực từ sau NM Chè 1/5 về hướng đường 1/5 - Thiện Phương

19/10/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030260298 - 476/115/49 Thanh Xuân

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

14/10/2021

10:00 - 17:00

Một phần thôn Nghĩa Hội, thị trấn Thạnh Mỹ

18/10/2021

8:00 - 17:00

Một phần tổ dân phố Nghĩa Thị, thị trấn Thạnh Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

16/10/2021

8:30 - 14:30

Khu vực Làng thổ cẩm Darahoa

17/10/2021

8:30 - 14:30

Khu vực từ ngã 3 Bồng Lai đến của hàng phụ tùng ô tô Thanh Long; Khu vực từ ngã 3 thác Pongour đến công ty Vạn Hưng Phát

18/10/2021

8:30 - 14:30

Khu vực tạp hóa Hương Giang Bình Thạnh đến phụ tùng Đức Anh

19/10/2021

8:30 - 14:30

Khu vực từ cơ sở mùng mền Ngọc Quân đến ngã 3 Fi Nôm; phụ tùng ô tô Thanh Long thôn Phú Thạnh đến rửa xe Đức Trọng 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

18/10/2021

8:00 - 15:00

Một phần TDP 12 thị trấn Mađaguôi. Xã Đa Kai huyện Đức Linh, Bình Thuận

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

18/10/2021

8:30 - 11:30

Một phần thôn 4 xã Triệu Hải

19/10/2021

8:30 - 11:30

Một phần thôn Xuân Thượng, xã Đạ Pal