Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

17/4/2022

8:00 - 11:00

Nguyễn Tử Lực, Võ Trường Toản, Trần Đại Nghĩa, Hasfarm, Trần Nhân Tông

19/4/2022

8:00 - 15:00

Trần Quang Diệu, Hố tôm Bảo Đại, Trần Thái Tông

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

17/4/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240182 - 474/151 chung cư Lộc Tiến

18/4/2022

8:00 - 14:00

Toàn bộ nhánh rẽ vào hướng khu vực Xóm Bắc, Ánh Mai - Lộc Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

17/4/2022

8:00 - 17:00

Xã Ka Đô; Quảng Lập. Đường 412 thuộc xã Lạc Xuân. Thôn Hòa Bình, thôn Kan Kin thuộc TT Dran

18/4/2022

8:00 - 12:00

Khu vực chợ Thạnh Mỹ, UBND thị trấn Thạnh Mỹ

18/4/2022

13:00 - 17:00

Khu vực thôn 2 thuộc xã Đạ ròn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

18/4/2022

8:00 - 14:00

Thôn Gia Bắc, Tân Nghĩa

   

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

17/4/2022

8:30 - 14:30

Khu vực Tượng Đài dọc đường Thống Nhất đến hết thôn Phú Tân xã Phú Hội (bao gồm các một phần các tổ 7, tổ 8, tổ 9, tổ 10, tổ 11, tổ 13, tổ 15 thuộc thị Trấn Liên Nghĩa; các thôn Phú Lộc, Phú Thịnh, Phú Trung, Phú Tân, Phú Hòa, P’ré, K’Nai, Lạc Lâm, Lạc Nghiệp thuộc xã Phú Hội)

   

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

19/4/2022

8:00 - 14:30

Thôn Tôn KLong, xã Đạ Pal