Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

17/5/2022

6:30 - 7:00

Phường Lộc Phát

17/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần phường Blao

17/5/2022

8:00 - 16:00

Phường 1

17/5/2022

12:00 - 14:00

Một phần phường Lộc Tiến

18/5/2022

8:00 - 12:00

Một phần Đà Nghịch Lộc Châu

18/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần phường 1

18/5/2022

12:00 - 14:00

Một phần Anh Mai

19/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần phường Lộc Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

17/5/2022

8:00 - 14:00

Khu vực các xã Ka Đô; xã Quảng Lập

19/5/2022

8:00 - 14:00

Khu vực xã Ka Đơn; xã Pró; Tổ dân phố Nghĩa Tân, một phần tổ dân phố Nghĩa Đức thuộc thị trấn Thạnh Mỹ; Khu vực Đà Lạt Tự Nhiên thuộc xã Quảng Lập; Một phần thôn Suối Thông C thuộc xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

18/5/2022

8:30 - 14:30

Một phần các tổ 2, 3, 4, 23, 24 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Tân Phú thuộc xã Tân Hội

19/5/2022

8:30 - 14:30

Một phần các tổ 2, 3, 4, 25 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Định An thuộc xã Hiệp An

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

17/5/2022

8:20 - 9:00

Một phần TDP 1A, 1C, 6B, 4A, 8A thị trấn Đạ Tẻh

17/5/2022

9:00 - 10:00

Một phần TDP 1A, 1C, 6B, 4A thị trấn Đạ Tẻh

17/5/2022

10:15 - 10:45

Một phần thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức

17/5/2022

11:00 - 11:40

Toàn bộ xã Mỹ Đức; Quốc Oai; một phần TDP 4C, 8, 9, 10 thị trấn Đạ Tẻh

18/5/2022

8:20 - 9:20

Một phần TDP 4A, 4D thị trấn Đạ Tẻh

18/5/2022

13:40 - 14:10

Một phần thôn 3 xã Triệu Hải

18/5/2022

15:00 - 16:00

Một phần thôn 8 xã Đạ Kho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

17/5/2022

7:30 - 16:00

Thị trấn Lộc Thắng; xã Lộc Phú; Lộc Lâm; Lộc Ngãi; Lộc Quảng; Lộc Bảo; Lộc Bắc; B'Lá; một phần xã Lộc An; thôn 6 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm