Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

7/9/2023

8:30 - 13:00

Mã trạm - tên trạm: 030220420 - 473/205/9 TB trường học; 030220422 - 473/205/13/10T1 Huỳnh Thúc Kháng; 030260060 - 476/49/8 Hà Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

7/9/2023

8:00 - 11:30

Một phần xã Tu Tra

7/9/2023

13:30 - 15:00

Một phần xã Tu Tra

8/9/2023

13:00 - 15:00

KV riêng công ty TNHH Hồ Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

7/9/2023

8:00 - 14:00

TBA Đinh Lạc 3 trụ 478/102/01; TBA Gia Hiệp 2C trụ 478/187A/01; TBA Tân Phú trụ 478/140A/07; TBA Tân Lạc trụ 478/71/51/06

8/9/2023

8:00 - 14:00

TBA Hòa Nam trụ 471/266/118/18; TBA Hòa Nam trụ 471/266/122/35; TBA trạm 5 BQLR, Hòa Nam trụ 471/266/169/16; TBA T16A Hòa Ninh trụ 471/266/10/12/06

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

7/9/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn An Ninh, An Bình, An Tĩnh, An Hiệp, xã Liên Hiệp

8/9/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn An Ninh, An Bình, An Tĩnh, xã Liên Hiệp; Một phần thôn Thái Sơn, xã N’Thol Hạ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

7/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần TDP 14 TT Cát Tiên

8/9/2023

8:00 - 10:00

Một phần TDP 13, 15 TT Cát Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

8/9/2023

7:30 - 15:00

Một phần tổ 20 phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc. Một phần thôn 4, 5, 8, 10 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm