Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

19/7/2022

8:00 - 15:00

Lý Nam Đế, Phù Đổng Thiên Vương, Khu Lâm Viên, Xuân Thành

21/7/2022

8:00 - 15:00

Đa Thiện, Học viện lục quân, Thái Phiên

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

20/7/2022

7:30 - 17:00

Thị trấn D’ran (trừ tổ dân phố Hòa Bình, thôn Kăn Kin); Thôn Lạc Bình, Lạc Xuân 1, Lạc Xuân 2, một phần thôn Châu Sơn thuộc xã Lạc Xuân

20/7/2022

9:00 - 15:00

Xã Lạc Lâm; Thôn Đồng Thạnh, Lạc Viên, La Bouye A, La Bouye B thuộc xã Lạc Xuân; Thị trấn D’ran (trừ tổ dân phố Hòa Bình, thôn Kăn Kin); Thôn Lạc Bình, Lạc Xuân 1, Lạc Xuân 2, một phần thôn Châu Sơn thuộc xã Lạc Xuân

   

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

19/7/2022

8:30 - 14:30

Xã Đạ Đờn; xã Phú Sơn

20/7/2022

8:30 - 14:30

Xã Đạ Đờn; xã Phú Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

19/7/2022

8:00 - 14:30

Một phần TDP 1, TDP 2, TDP 3 thị trấn Mađaguôi; Toàn bộ xã Hà Lâm, xã Phước Lộc, xã ĐạPloa, xã Đoàn Kết, thị trấn ĐạMri, xã Tà Pứa, Bình Thuận. TBA chuyên dùng: Công ty TNHH chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng, Viettel Lâm Đồng (BTS tổ dân phố 1 TT Madaguôi), Công ty CP Kim Minh Đạt, Công ty CP phát triển Lan & Hươu, TT bảo trợ xã hội huyện Đạ Huoai, CN Công ty CP vận tải và DVDL Phương Trang, Công ty CP du lịch Sài Gòn - Mađaguôi, Trung tâm viễn thông 3 (trạm BTS VNPT), Công ty TNHH Long Thạch, Công ty CP XD số 1 Lâm Đồng xí nghiệp XD Đạ Tẻh. TBA chuyên dùng: HTX nông sản Đạ Huoai, Khách hàng Nguyễn Thị Hiền, Công ty TNHH Nam Đế Trà, Công ty TNHH Minh Huy, Bưu điện xã Hà Lâm, Công ty TNHH Chí Cương, Khách hàng Chếnh Lầy Zếnh, Bưu điện ĐạMri, Công ty TNHH đầu tư & du lịch Hoa Sen (thị trấn ĐạMri), Công ty TNHH Phúc Sơn cơ sở 2, Công ty khai thác đá Hà Nam Anh, Công ty TNHH Phú Sơn, Công ty TNHH Hùng Phát, Đài đức mẹ An Bình (đèo Bảo Lộc), Công ty CP viễn thông di động Vietnam mobile, Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng, Trung đoàn 93 sư đoàn 367, Công ty TNHH XD & KT Nhật Trang, Khách hàng Nguyễn Văn Khấn, Công ty TNHH XD TM DV Hà Hưng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

21/7/2022

8:30 - 14:30

Thôn K’Long, xã Đạ Pal

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

20/7/2022

8:00 - 10:00

Một phần thôn 3 xã Tiên Hoàng, xã Đồng Nai Thượng

21/7/2022

8:00 - 10:00

Một phần TDP 14, TT Cát Tiên