Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

7/6/2023

8:00 - 14:00

Toàn bộ nhánh rẽ từ sau cây xăng Hoa Thông - Lộc Nam vào hướng thôn 7 Lộc Nam và NM thủy điện Lộc Nam

8/6/2023

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030280252 - 478/142/25 Lộc An

9/6/2023

8:00 - 14:00

Một phần trạm 030220100 - 472/73/5A nhà văn hóa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

7/6/2023

11:30 - 17:30

Một phần thôn Suối Thông C, xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

7/6/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Phú Trung, xã Phú Hội

8/6/2023

8:30 - 14:30

Một phần KV Lô Thanh Thanh, thị trấn Liên Nghĩa; một phần thôn K’Long, xã Hiệp An

9/6/2023

8:30 - 14:30

Xã Tà Năng; xã Đa Quyn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên 

7/6/2023

8:00 - 11:00

Một phần thôn 1, 2 xã Tiên Hoàng

8/6/2023

8:00 - 14:00

Một phần thôn Tiến Thắng, Trấn Phú, Hoà Thịnh, Liên Phương, xã Gia Viễn; Toàn bộ xã Nam Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

7/6/2023

8:30 - 14:30

Thôn TônKlong xã Đạ Pal; Một phần thôn 1 xã Mỹ Đức

8/6/2023

10:45 - 11:30

Một phần thôn 4 xã An Nhơn

8/6/2023

14:10 - 15:00

Một phần thôn 4 xã An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

7/6/2023

9:00 - 15:00

KV nhà máy cấp thoát nước Sài Gòn Đan Kia, Cty cấp thoát nước Lâm Đồng, một phần TDP Đan Kia, TT Lạc Dương, huyện Lạc Dương