Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

17/9/2021

8:00 - 16:00

Phước Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

16/9/2021

9:00 - 11:00

Mã trạm-tên trạm: 030240012 - 474/108/5 Cty TNHH Thiên Long - Mã trạm-tên trạm: 030240187 - 146/11 Trà An Thái - Mã trạm-tên trạm: 030210030 - 474/240/2 Việt Ý - Mã trạm-tên trạm: 030200013 - 480/2/59A/1 Cao Văn Vĩnh - Mã trạm-tên trạm: 030240455 - 204/31/5/6 Cty CP Lộc Châu - Mã trạm-tên trạm: 030240466 - 474/210/6A/1 Bà Nguyễn Thị Nhung

16/9/2021

12:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030240560 - T245/1 Trà Hùng Vương - Mã trạm-tên trạm: 030240515 - 223/5 Trà Tiên Trang - Mã trạm-tên trạm: 030240529 - 474/242A/26/1 Lương Trung

17/9/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030240722 - 480/2/132/7 Đại Lào

17/9/2021

9:00 - 11:00

Mã trạm-tên trạm: 030200149 - 480/38/14/1 Cty Phú Lộc Sơn - Mã trạm-tên trạm: 030200225 - 478A/6/68/A5 Trà Nguyên Thống - Mã trạm-tên trạm: 030200216 - 480/6/68/6A/8 Trại giam Đại Bình-K2 - Mã trạm-tên trạm: 030200125 - 480/2/44B Phòng khám Y dược Bảo Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030200019 - 480/2/14/A1 Ông Bùi Văn Hồng - Mã trạm-tên trạm: 030200040 - 480/10A/1 Cty TNHH First Team VN

17/9/2021

12:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030200194 - 478/6/90/A2 DNTN Trường Quyền - Mã trạm-tên trạm: 030280807 - 478/6/142/1 Bà Nguyễn Thị Yến - Mã trạm-tên trạm: 030280040 - 480/11/1 Cty Hương Bản - Mã trạm-tên trạm: 30200025 - 480/8/17A/1 Công ty Chè Thành Ngọc

19/9/2021

8:00 - 14:00

Toàn bộ khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Đức Cảnh

19/9/2021

8:00 - 16:00

Toàn bộ nhánh rẽ vào thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga

20/9/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030240188 - 474/146/10/5 Lộc Tiến

21/9/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030200400 – 478/6/85/42 Lộc Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

15/9/2021

8:00 - 17:00

Một phần các TDP Đường Mới, Lâm Tuyền thuộc thị trấn D'ran

16/9/2021

7:30 - 17:00

Thôn Ta Ly 2 thuộc xã Ka Đô

21/9/2021

8:00 - 15:00

Tổ dân phố Lạc Quảng thuộc thị trấn Dran

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

17/9/2021

8:00 - 14:00

Trạm Gia Bắc 5 vị trí trụ 478/68/158

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

15/9/2021

8:30 - 14:30

Một phần khu vực các tổ 25, tổ 26 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

16/9/2021

8:30 - 14:30

Một phần khu vực các tổ 28, tổ 29, tổ 30 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

17/9/2021

8:30 - 14:30

Một phần khu vực các tổ 23, tổ 24 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

20/9/2021

8:30 - 14:30

Một phần khu vực thôn K’Long thuộc xã Hiệp An; thôn Phú An thuộc xã Phú Hội

21/9/2021

8:30 - 14:30

Toàn bộ khu vực các xã Đà Loan, Ninh Loan, Tà Hine, Tà Năng, Đa Quyn, một phần thôn Đăng Srôn, thôn 6 thuộc xã Ninh Gia

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

15/9/2021

8:30 - 14:30

Xã Đạ Đờn, Phú Sơn

16/9/2021

8:30 - 14:30

Xã Phi Tô, một phần xã Nam Hà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

15/9/2021

8:00 - 14:00

Một phần TDP 6, TDP 7 thị trấn Mađaguôi. UBND thị trấn Mađaguôi

17/9/2021

8:00 - 14:00

Một phần TDP 8, TDP 10 thị trấn Mađaguôi. NM nước đá Phi Hùng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

20/9/2021

8:30 - 9:30

Thôn 3 xã An Nhơn