Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

20/11/2022

8:00 - 15:00

Phước Thành, Tùng Lâm, Lâm Thành Phú, Suối Vàng

21/11/2022

8:00 - 15:00

Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Công Trứ, Vạn Kiếp 1, 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

21/11/2022

8:00 - 12:00

Mã trạm - tên trạm: 030240127 - 474/132 Trần Phú; 030240180 - 474/141 Nguyên Thái; 030220170 - 472/103/3 Bơm G3

22/11/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240249 - 474/153/27/3 K/h Lâm Thị Yến; 030260305 - 476/116 Nguyễn Văn Cừ; 030260240 - 476/115/7A/5 Lộc Phát; 030260250 - 476/115/8 Trần Bình Trọng; 030220010 - 472/24 Lộc Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

21/11/2022

8:30 - 12:00

Thôn R’lơm, K’lót thuộc xã Tu Tra

  

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

22/11/2022

8:30 - 14:30

Một phần thị trấn Nam Ban; xã Đông Thanh

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

21/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần thôn Mỹ Bắc, xã Nam Ninh

22/11/2022

6:00 - 14:00

Một phần TDP 3 TT Phước Cát

22/11/2022

8:00 - 11:30

Một phần TDP 10 TT Cát Tiên