Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

19/11/2021

8:00 - 15:00

Đường Vạn Kiếp, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tôn Thất Tùng

21/11/2021

8:00 - 16:00

Trại Mát, Xuân Thọ, Xuân Trường, Trạm Hành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

22/11/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm & tên trạm: 030260070 - 476/50 Nguyễn Văn Cừ - 476/47/5 Lộc Sơn - 030260060 - 476/49/8 Hà Giang

23/11/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm & tên trạm: 030240481 - 474/210A Ươm tơ tháng 8

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

17/11/2021

8:00 - 11:30

Công ty gạch tuynel

17/11/2021

8:00 - 14:00

Dọc đường Nguyễn Chí Thanh thuộc thị trấn Thạnh Mỹ

17/11/2021

13:00 - 16:30

Công ty Việt Nhật

18/11/2021

8:00 - 10:00

Một phần thôn Hòa Lạc thuộc xã Ka Đơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

17/11/2021

8:00 - 14:00

TT Di Linh và các xã dọc Quốc lộ 28A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

22/11/2021

8:30 - 14:30

Khu vực các tổ 01, 13, 15, 23, 25, 26, 30 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

23/11/2021

8:30 - 14:30

Khu vực các tổ 06, 08, 10, 12, 14, 16 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Tân An, thôn Định An thuộc xã Hiệp An; thôn Bắc Hội thuộc xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

21/11/2021

8:30 - 15:00

Toàn bộ xã Hà Lâm, xã ĐạPloa, xã Đoàn Kết, thị trấn ĐạMri, xã Tà Pứa - Bình Thuận. Khách hàng TBA chuyên dùng: Công ty TNHH Minh Huy; Bưu điện xã Hà Lâm; Công ty TNHH Chí Cương; Khách hàng Chếnh Lầy Zếnh; Công ty TNHH đầu tư & Du lịch Hoa Sen (xã ĐạMri); Bưu điện ĐạMri; Công ty TNHH đầu tư & Du lịch Hoa Sen (thị trấn ĐạMri); Công ty TNHH Phúc Sơn cơ sở 2; Công ty khai thác đá Hà Nam Anh; Công ty TNHH Phú Sơn; Công ty TNHH Hùng Phát; Đài đức mẹ An Bình (đèo Bảo Lộc); Công ty CP Viễn thông di động Vietnam mobile; Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Lâm Đồng; Trung đoàn 93 sư đoàn 367; Công ty TNHH XD&KT Nhật Trang; Khách hàng Nguyễn Văn Khấn; Công ty TNHH XD TM DV Hà Hưng