Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

21/6/2022

8:00 - 14:00

Lữ Gia, Trương Văn Hoàn, Chi Lăng, Học viện Lục quân

22/6/2022

8:00 - 15:00

Hẻm Cầu Đúc

23/6/2022

8:00 - 15:00

Tô Hiến Thành, Khe Sanh, Mimosa, Bửu Châu, KDL Prenn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

21/6/2022

8:30 - 14:30

Khu vực từ ngã 3 chợ đầu mối Đức Trọng dọc đường Lê Hồng Phong đến hết khu vực thôn Yang Ly (bao gồm các tổ 25, 26, 27, 33, 34, 35 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Liên Hiệp; thôn Srê Đăng, Yang Ly, Bon Rơm thuộc xã N’Thol Hạ). Khu vực từ ngã 3 Liên Khương dọc quốc lộ 27 đến khu vực ngã 3 cửa rừng (bao gồm toàn bộ xã Liên Hiệp; một phần thôn Thái Sơn, thôn Đoàn Kết thuộc xã N’Thol Hạ; tổ 22 thuộc thị trấn Liên Nghĩa)

22/6/2022

8:30 - 14:30

Khu vực từ ngã 3 sân golf Đạ Ròn dọc Quốc lộ 20 đến khu vực cầu Prenn (bao gồm toàn bộ khu vực xã Hiệp An)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

21/6/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn Xuân Thượng, xã Đạ Pal

22/6/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn Xuân Thượng, xã Đạ Pal

23/6/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn 2, xã An Nhơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

23/6/2022

9:00 - 15:00

Xã Tân Văn; Tân Hà; Phúc Thọ; Hoài Đức; Tân Thanh; Liên Hà; Đan Phượng; Đạ Đờn; Phú Sơn; thị trấn Đinh Văn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

21/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn 9, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm

23/6/2022

8:00 - 14:00

Xã Lộc Bảo; Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm

  

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

22/6/2022

9:00 - 15:00

Xã Đưng Knoh, huyện Lạc Dương