Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

10/5/2023

8:30 - 12:00

Triệu Việt Vương, Sòng Sơn, An Sơn, An Bình

11/5/2023

8:00 - 14:00

Mai Anh Đào, KDL Thành Thành Công

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

10/5/2023

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030220095 - 472/65/19 Lam Sơn

11/5/2023

8:00 - 16:00

Mã trạm - tên trạm: 030220190 - 472/113/2 Bơm G2 - Nguyễn Trãi

12/5/2023

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030280159 - 478/101/71 Tân Lạc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

12/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần tổ dân phố Lạc Thiện, Lạc Quảng thuộc TT Dran

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

10/5/2023

8:00 - 14:00

Xã Đinh Trang Hòa 2

11/5/2023

8:00 - 14:00

Thôn 6 Hòa Bắc

12/5/2023

8:00 - 14:00

Thôn 10 Hòa Bắc. Các trạm BQL rừng Hòa Bắc

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

10/5/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Phi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh

11/5/2023

8:30 - 14:30

Một phần tổ 4, tổ 6, tổ 7, tổ 8, tổ 9 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

10/5/2023

8:20 - 10:00

Xã Quốc Oai; Một phần TDP 8, 9, 10 TT Đạ Tẻh

10/5/2023

9:30 - 11:00

Thôn 4, 5, 6, 7 xã Mỹ Đức

10/5/2023

13:40 - 15:00

Một phần thôn Sơn Thuỷ, Hương Thanh, xã Đạ Lây

11/5/2023

8:20 - 10:30

Một phần thôn Phú Bình, Hương Thuận, xã Đạ Lây

11/5/2023

10:40 - 11:30

Một phần thôn Phú Bình, Lộc Hòa, xã Đạ Lây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

10/5/2023

8:00 - 10:00

Một phần TDP 1, 2, 6 TT Phước Cát

11/5/2023

8:00 - 11:00

Một phần TDP 4 TT Cát Tiên

12/5/2023

8:00 - 15:00

Một phần TDP 13 TT Cát Tiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

11/5/2023

8:30 - 14:00

Thôn Đa Bla, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương

11/5/2023

8:30 - 15:00

Thôn Liêng Bông, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương