Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

25/5/2023

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030220522 - 472/179/3 Đambri; 030280213 - 478/101/132 Tân Lạc; 030240250 - 474/153/15/53/1 Cao lanh Hiệp Tiến

26/5/2023

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240575 - 474/242A/31/1 Cty Thiêm Nhâm; 030260069 - 476/49/8/14A/2 Hà Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

24/5/2023

8:30 - 14:30

Một phần tổ 18, tổ 32 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

25/5/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Phú Trung thuộc xã Phú Hội

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

24/5/2023

8:30 - 11:30

Công ty An Lợi

24/5/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn 1 xã Quốc Oai

26/5/2023

14:00 - 15:30

Một phần thôn Hương Thuận, xã Đạ Lây

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

24/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần thôn Mỹ Bắc, xã Nam Ninh

25/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần thôn Trung Hưng, xã Gia Viễn

26/5/2023

8:00 - 14:00

Một phần TDP 1 TT Cát Tiên; toàn bộ TT Phước Cát; xã Phước Cát 2; Đức Phổ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

25/5/2023

8:30 - 14:00

KV nhánh rẽ UB Đa Sar, xã Đa Sar tuyến 471 Đà Lạt 2