Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

23/8/2022

8:00 - 13:00

Hà Huy Tập, Lương Thế Vinh, Trần Phú, KS Palace, KS Dupark Da Lat

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

23/8/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240481 - 474/210A Ươm tơ tháng 8

24/8/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240517 - 474/228 Chợ Đại Lào

25/8/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030260190 - 476/91 Nguyễn Văn Cừ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

23/8/2022

7:30 - 14:00

Một phần xã Liên Đầm; các xã Hòa Nam; Hòa Ninh; Hòa Bắc; Hòa Trung; Đinh Trang Hòa

25/8/2022

7:30 - 14:00

Một phần TT Di Linh; các xã Tân Châu; Tân Thượng; Tân Lâm; Đinh Trang Thượng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

24/8/2022

8:30 - 14:30

KV từ ngã 3 sân golf Đạ Ròn dọc QL 20 đến KV cầu Prenn (bao gồm toàn bộ xã Hiệp An). Một phần thôn Phú Thạnh, thôn Fi Nôm thuộc xã Hiệp Thạnh

25/8/2022

8:30 - 14:30

Một phần tổ 10, tổ 12, tổ 14 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

24/8/2022

8:30 - 14:30

Toàn bộ TT Đinh Văn; xã Tân Văn; Phúc Thọ; Phú Sơn; Đạ Đờn; một phần xã Tân Hà

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

23/8/2022

8:20 - 9:20

Một phần TDP 10 thị trấn Đạ Tẻh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

23/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn Mỹ Nam, Mỹ Bắc, xã Nam Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

23/8/2022

8:00 - 14:00

Một phần tổ 13 thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm