Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

25/10/2021

8:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực từ cầu Đại Bình vào hướng xã Lộc Thành và xã Lộc Nam

26/10/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030280152 - 478/101/22 Nausri

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

25/10/2021

13:30 - 17:00

Một phần thôn Nghĩa Hiệp, xã Ka Đô

26/10/2021

8:00 - 11:00

Một phần thôn Nghĩa Hội, thị trấn Thạnh Mỹ. Các thôn Suối Thông C, Lạc Nghiệp, Lạc Trường, Lạc Thạnh, Kinh Tế Mới, Rơ Lơm, Ma Đanh, một phần thôn Sao Mai, xã Ka Đơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

25/10/2021

8:30 - 14:30

Khu vực từ Nhôm Kính Lê Hân dọc đường Phan Đình Phùng đến cà phê Cõi Đá; từ cà phê Su&Shi dọc đường Nguyễn Văn Linh đến quán ăn Triều Tiên; từ bún bò Thiên Trang dọc đường Phạm Hùng đến ngã 3 Phạm Hùng - Trần Phú; từ cà phê Beer dọc đường Trần Phú đến cửa hàng xăng dầu số 14; từ trà sữa Min’S dọc đường Yết Kiêu đến ngã 3 Trần Phú - Yết Kiêu; khu vực hẻm Trần Duy Phương thị trấn Liên Nghĩa; khu vực đường Hàn Thuyên thị trấn Liên Nghĩa; từ cà phê Vườn Cau Bình Thạnh đến cà phê Làng Tôi

26/10/2021

8:30 - 14:30

Khu vực từ cửa hàng VLXD Tuấn Nga Ninh Gia dọc quốc lộ 20 đến đại Lý phân bón Khiêm Tình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

22/10/2021

8:00 - 15:30

Thôn 1 xã Đoàn Kết

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

25/10/2021

8:30 - 9:00

Một phần thôn 4 xã Triệu Hải

25/10/2021

9:00 - 14:00

Một phần thôn 4 xã Triệu Hải

26/10/2021

8:30 - 10:30

Xã Triệu Hải, Đạ Pal; Thôn 1, 2 xã Đạ Kho