Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

6/11/2022

7:00 - 17:00

Phường Lộc Sơn; phường 1; phường 2; phường Lao; phường Lộc Tiến; xã Lộc Châu; xã Đại Lào; xã ĐamBri; xã Lộc Tân

6/11/2022

7:00 - 17:00

Toàn bộ KCN Lộc Sơn; KV các trạm Cty An Vạn Phúc, Bệnh viện II Lâm Đồng, Khu TĐC Bao, ĐH Tôn Đức Thắng, NM xe tơ 5… và khu vực mỏ đá Đại Lào (từ trạm thu phí đến đèo Bảo Lộc)

6/11/2022

7:00 - 17:00

Từ ngã 3 Đại Bình đến xã Lộc Nga; xã Tân Lạc; xã Lộc Thành; xã Lộc Nam

8/11/2022

8:00 - 12:00

Mã trạm - tên trạm: 030260330 - 476/141 Nguyễn Văn Cừ; 030260333 - 476/156A/16 Nguyễn Văn Cừ; 030260375 - 476/170 Nguyễn Văn Cừ

8/11/2022

12:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030260330 - 476/141 Nguyễn Văn Cừ; 030260333 - 476/156A/16 Nguyễn Văn Cừ; 030260375 - 476/170 Nguyễn Văn Cừ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đam Rông

8/11/2022

9:00 - 15:00

Thôn Đạ Mul

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

8/11/2022

8:00 - 10:00

Một phần thôn Mỹ Nam, xã Nam Ninh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

8/11/2022

9:00 - 15:00

Xã Đa Sar, huyện Lạc Dương