Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

26/12/2022

8:30 - 15:00

Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm

27/12/2022

8:00 - 15:00

Nam Hồ, Tự Phước

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

27/12/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030280254 - 478/142/21A/12 Lộc An

27/12/2022

8:00 - 16:00

Toàn bộ nhánh rẽ khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tây Sơn, Nguyễn Khuyến

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

26/12/2022

8:30 - 11:30

Một phần thôn Tân Lập, Mơ Răng, Lạc Thạnh thuộc xã Lạc Lâm

26/12/2022

13:00 - 17:00

Một phần tổ dân phố Lạc Thiện 1 thuộc thị trấn D’ran

27/12/2022

8:30 - 17:00

TBA Bùi Văn Tuấn thuộc thôn Nghĩa Hội

27/12/2022

13:30 - 17:00

Một phần thôn Kam Boutte thuộc xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

26/12/2022

8:30 - 14:30

Một phần tổ 34, tổ 35 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

27/12/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn Bắc Hội thuộc xã Hiệp Thạnh; một phần thôn P’ Ré, thôn K’Nai, thôn Lạc Lâm, thôn Lạc Nghiệp thuộc xã Phú Hội

   

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

26/12/2022

8:00 - 11:00

Một phần TDP 13, 14 TT Cát Tiên

26/12/2022

13:00 - 17:00

Một phần thôn 1 xã Tiên Hoàng

27/12/2022

8:00 - 11:00

Một phần TDP 15 TT Cát Tiên

27/12/2022

13:00 - 17:00

Một phần TDP 7, 8 TT Phước Cát; Một phần thôn Tiến Thắng, xã Gia Viễn

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đam Rông

26/12/2022

8:30 - 16:30

Thôn Tân Tiến, xã Đạ Rsal

27/12/2022

8:30 - 16:30

Thôn 1, 2 xã Liêng Srônh