Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

21/9/2022

8:30 - 15:00

Eo gió thuộc thôn Phú thuận (từ chợ Phú Thuận đến đầu đèo Sông Pha)

23/9/2022

8:00 - 17:00

Thôn Cầu Sắt, Kamboutte, Bookapang thuộc xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

25/9/2022

8:30 - 14:30

KV Tượng đài dọc đường Thống Nhất đến hết thôn Phú Tân, xã Phú Hội (bao gồm một phần các tổ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; các thôn Phú Lộc, Phú Thịnh, Phú Trung, Phú Tân, Phú Hòa, P’ré, K’Nai, Lạc Lâm, Lạc Nghiệp thuộc xã Phú Hội). KV từ ngã 3 Xóm Chung dọc Quốc lộ 20 đến khu vực Cầu Le Tam Bố (bao gồm một phần các thôn R’Chai 1, R’Chai 2, R’Chai 3, Phú Tân, Phú An, Phú Bình thuộc xã Phú Hội; thôn Tân Nghĩa thuộc xã Tân Thành; thôn Ninh Hòa, Ninh Thiện, Thiện Chí, Tân Phú, Hiệp Thuận, Hiệp Hòa thuộc xã Ninh Gia)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

21/9/2022

8:30 - 14:00

Một phần thôn 6 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm

23/9/2022

8:00 - 14:00

Một phần buôn Nao đơ, thị trấn Lộc Thắng; Thôn Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm