Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

26/7/2022

8:00 - 13:00

Mai Xuân Thưởng, Dã Tượng, Yên Thế, Hồng Lạc, Trại Hầm

27/7/2022

8:00 - 15:00

Vạn Thành, Tà Nung, Trại Hầm, Hồ Tùng Mậu

28/7/2022

8:00 - 15:00

Trần Quốc Toản, KQH Ngô Quyền, Huyền Trân Công Chúa, Đồi Ông Sư, Ngô Thì Nhậm, Vùng ven Nam Thiên

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

26/7/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030220250 - 472/123/16 Lý Thường Kiệt; 030260051 - 476/49/8/16/5 Hà Giang

27/7/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240036 - 474/105/19 Thiện Phương; 030240435 - 474/198/1 Ánh Mai

28/7/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030240230 - 474/153/9 GX Tân Hà; 030260380 - 476/181 Nguyễn Văn Cừ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

26/7/2022

7:30 - 16:30

Ka Đô, Lạc Xuân (Tân Hiên, Diom A, Diom B, Giãn Dân, KTM Châu Sơn, Châu Sơn trong) thôn Hòa Bình, thôn Kăn Kin

27/7/2022

7:30 - 16:30

Ka Đơn, Tu Tra (hướng từ suối thông C đi Rlơm, Ma Đanh)

28/7/2022

8:00 - 16:30

Một phần thôn Suối Thông B; bao gồm các trạm: Suối Thông B6, Suối Thông B6A. TBA Quảng Lập 4, TBA Quảng Lập 4A

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

26/7/2022

8:00 - 14:00

Trạm biến áp Liên Đầm 2-1

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

27/7/2022

8:30 - 14:30

Toàn bộ xã Phúc Thọ; một phần xã Nam Hà

   

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

26/7/2022

8:00 - 14:00

Một phần tổ 24, thị trấn Lộc Thắng; xã B Lá; Lộc Bảo; Lộc Bắc; một phần thôn 6 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm