Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

27/11/2022

8:30 - 13:00

Phước Thành, Lâm Thành Phú

29/11/2022

8:00 - 14:00

Mỏ đá Cam Ly, Vạn Thành, Tà Nung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

28/11/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030200182 - 478/6/80 Lộc Thành; 030220470 - 472/160/24 Đồi Tiền Phong; 030240285 - 474/153/87 Lộc Tân

29/11/2022

8:00 - 11:00

Toàn bộ nhánh rẽ vào hướng đường Lê Thị Riêng, thôn 2 Lộc Châu; Cty Phú Gia Phát, Cty chè Đặng Gia

29/11/2022

8:00 - 12:00

Mã trạm - tên trạm: 030240469 - 474/204/31/12 Xóm Bắc; 030240470 - 474/204/31/21 Lộc Châu; 030240468 - 474/204/31/24/1 Cty SXTM Vôi Càng Long; 030240482 - 474/204/31/35 Lộc Châu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng 

28/11/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn Tân An, thôn Định An thuộc xã Hiệp An

29/11/2022

8:30 - 14:30

Một phần tổ 13, tổ 15, tổ 26, tổ 27 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

29/11/2022

8:50 - 15:00

Một phần thôn 6 xã Đoàn Kết

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

29/11/2022

8:20 - 10:00

Một phần TDP 4B, 4C thị trấn Đạ Tẻh

29/11/2022

9:20 - 10:00

Một phần TDP 4B, 4C thị trấn Đạ Tẻh

29/11/2022

13:30 - 14:20

Một phần TDP 9 thị trấn Đạ Tẻh

29/11/2022

14:30 - 16:00

Một phần thôn Phú Hòa, xã Mỹ Đức

 

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

29/11/2022

6:00 - 14:00

Một phần TDP 9, 10 TT Phước Cát

29/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn 1, 2 xã Tiên Hoàng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

28/11/2022

9:00 - 14:00

K/h Trần Vân Trí Dũng; Công ty TNHH An Việt Thế Kỷ 21

29/11/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn 2 xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

29/11/2022

9:00 - 15:00

Tuyến 472 Rô Men. Xã Đưng KNoh