Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

9/10/2023

6:00 - 16:00

KV đường Trần Bình Trọng

10/10/2023

8:00 - 16:00

KV đường Trần Quốc Toản

11/10/2023

6:00 - 16:00

Mã trạm - tên trạm: 030260260 - 476/115/12 Trần Bình Trọng; 030260270 - 476/115/22 GX Thanh Xuân; 030220367 - 473/205/40 Phan Đình Phùng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

9/10/2023

7:00 - 11:30

Một phần thôn G’răng Gọ, xã Pró; Một phần thôn Ka Đơn, xã Ka Đơn

9/10/2023

13:30 - 17:00

Một phần thôn G’răng Gọ, xã Pró; Một phần thôn Ka Đơn, xã Ka Đơn

10/10/2023

13:00 - 16:30

KV trung tâm TT D’ran; một phần tổ dân phố Lạc Thiện 1, TT D’ran

11/10/2023

13:00 - 14:00

KV UBND huyện, Công an huyện, dốc Ngân hàng; một phần tổ dân phố Nghĩa Thị, TT Thạnh Mỹ

11/10/2023

14:00 - 17:00

Một phần tổ dân phố Nghĩa Hội, TT Thạnh Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

9/10/2023

8:00 - 14:00

Trạm Tân Thượng 8 trụ 475/16/229; Trạm Tân Thượng 6 trụ 475/16/209; Trạm K Tuất 2 trụ 475/16/297; Trạm thôn 11 Tân Thượng trụ 476/16/162/03/14/94

10/10/2023

8:00 - 14:00

Thôn 6, 9 Tân Lâm

11/10/2023

8:00 - 14:00

TBA thôn 10B Liên Đầm trụ 471/91A/09; TBA Liên Đầm 6 trụ 471/204; TBA Liên Đầm 2 trụ 471/117

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

11/10/2023

8:30 - 14:30

Một phần thôn Tân Đà, Tân Hòa, xã Tân Hội; Một phần thôn Tân Nghĩa, Tân Bình, xã Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

9/10/2023

8:00 - 14:30

Một phần TDP 5A, 5B TT Đạ Tẻh

10/10/2023

8:30 - 10:30

Xã Đạ Kho; Quảng Trị; Triệu Hải; Đạ Pal; TDP 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 5A, 5B TT Đạ Tẻh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lạc Dương

10/10/2023

9:00 - 15:00

KV Đăng Ga Rít, TT Lạc Dương; KV trạm 478/32/10A/1 nhà thờ Langbiang, TT Lạc Dương, huyện Lạc Dương

11/10/2023

9:30 - 14:30

Xã Đa Sar, huyện Lạc Dương