Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

30/11/2021

8:00 - 15:00

Hoàng Văn Thụ, Gio An, Vạn Thành, Tà Nung

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

28/11/2021

8:00 - 10:00

Toàn bộ khu vực từ NM Bauxit Bảo Lộc vào hướng đường Lý Thường Kiệt

28/11/2021

8:00 - 14:00

Toàn bộ khu vực GX Thánh Tâm, đường Nguyễn Tri Phương

29/11/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm & tên trạm: 030240005 - 472/1/4 TĐC Lộc Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

29/11/2021

8:00 - 14:00

Một phần thôn Lâm Tuyền thuộc thị trấn Drăn

30/11/2021

8:00 - 17:00

Toàn bộ khu vực đường Nguyễn Chí Thanh thuộc thị trấn Thạnh Mỹ

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

29/11/2021

8:00 - 14:00

Trạm Gia Hiệp 4 vị trí trụ 478/224; Trạm Tam Bố 1 vị trí trụ 478/246

30/11/2021

7:30 - 14:00

Xã Tân Châu, Tân Lâm, Tân Thượng, Đinh Trang Thượng

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

28/11/2021

8:00 - 14:00

Thôn 7, 8, 9 xã Đạ Kho

  

Ngày

Giờ

Điện lực Cát Tiên

26/11/2021

8:00 - 17:00

Một phần thôn 4 xã Tiên Hoàng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

28/11/2021

8:00 - 13:00

Toàn bộ xã Lộc Bảo, Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm

29/11/2021

8:00 - 13:00

Một phần thôn 7 xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm

30/11/2021

8:00 - 13:00

Một phần thôn 1, 4 xã B Lá; Thôn 6 xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đam Rông

27/11/2021

7:00 - 15:30

Thôn 3, 5, 6 xã Liêng Srônh; Xã Đạ Rsal; Xã Đạ Tông