Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

28/6/2022

8:30 - 14:00

Lê Hồng Phong, Ngô Thì Sỹ, Lữ Gia

29/6/2022

8:30 - 14:00

Hàn Thuyên, Lê Lai, Trần Bình Trọng, Thi Sách, Hai Bà Trưng, Tô Ngọc Vân

30/6/2022

8:30 - 14:00

Lê Hồng Phong, An Bình, Nguyễn Trung Trực, Triệu Việt Vương, An Sơn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

28/6/2022

7:30 - 8:30

Một phần thôn Lạc Xuân 1 thuộc xã Lạc Xuân

28/6/2022

11:30 - 12:30

Một phần tổ dân phố Lạc Thiện 1

28/6/2022

12:30 - 13:30

Khu vực trung tâm TT D’ran, một phần tổ dân phố Lạc Thiện 1

29/6/2022

7:30 - 8:30

Một phần thôn Tân Lập

29/6/2022

7:30 - 15:30

Một phần tổ dân phố Nghĩa Thị thuộc TT Thạnh Mỹ

29/6/2022

8:30 - 9:30

Một phần tổ dân phố Nghĩa Đức

29/6/2022

11:30 - 12:30

Một phần tổ dân phố Nghĩa Lập 2

29/6/2022

13:30 - 14:30

Một phần tổ dân phố Nghĩa Lập 2

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

30/6/2022

8:00 - 12:00

Trạm trường THPT Hoà Ninh - trường Trường Chinh, Trạm Gia Hiệp 2C - trường Nguyễn Viết Xuân, Trạm Cây Điệp vị trí trụ 471/255, Trạm Phạm Văn 1 vị trí trụ 478/11/12

30/6/2022

8:00 - 14:00

Trạm Pasteur vị trí trụ 475/16/04/02

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

29/6/2022

8:30 - 15:30

Xã Tân Văn; Tân Hà; Phúc Thọ; Tân Thanh; Hoài Đức; Liên Hà; Đan Phượng; Đạ Đờn; Phú Sơn; thị trấn Đinh Văn

30/6/2022

8:30 - 15:30

Xã Nam Hà; Phi Tô; Gia Lâm; Đông Thanh; Mê Linh; thị trấn Nam Ban

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

28/6/2022

8:30 - 14:30

Một phần thôn Hiệp Hòa thuộc xã Ninh Gia

29/6/2022

8:30 - 14:30

Một phần tổ 30, tổ 31 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

  

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

29/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn 9, 10, 12, 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm