Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

25/8/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030240188 - 474/146/10/5 Lộc Tiến

25/8/2021

8:00 - 16:00

Mã trạm-tên trạm: 030280325 - 478/195/27/16 BĐơ; 030280330 - 478/195/27/22 BĐơ; 030280340 - 478/195/27/29 BĐơ

25/8/2021

11:30 - 12:00

Mã trạm-tên trạm: 030220686 - 472/297/1 KH Vũ Văn Chức

26/8/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030280175 - 478/101/90 UB Tân Lạc

26/8/2021

10:00 - 11:00

Mã trạm-tên trạm: 030240735 - 480/2/132/6/32 Mỏ Đá Ngọc Lâm - Mã trạm-tên trạm: 030240733 - 480/2/132/A3 Cty Tân Anh Tú - Mã trạm-tên trạm: 030240611 - 474/268/10/1 KH Nguyễn Trọng Vinh

27/8/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030240722 - 480/2/132/7 Đại Lào

27/8/2021

11:00 - 11:30

Mã trạm-tên trạm: 030280147 - 478/101/3A/5 KH Lê Uyên Phương

29/8/2021

8:00 - 15:00

Mã trạm-tên trạm: 030240591 - 474/258/4 Đại Lào; 030240592 - 474/258/9 Đại Lào; 030240594 - 474/258/22 Đại Lào; 030240596 - 474/258/30 Đại Lào

30/8/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030240221 - 474/153/7A/10 Tân Hà

31/8/2021

9:00 - 13:00

Mã trạm-tên trạm: 030240460 - 474/204/16 Xóm Bắc - Mã trạm-tên trạm: 030220159 - 472/93/3 Truyền hình cáp NTH

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

26/8/2021

8:00 - 8:45

Một phần thôn Lạc Nghĩa

26/8/2021

8:45 - 9:30

Một phần thôn Lạc Nghiệp

26/8/2021

9:30 - 10:15

Một phần thôn Suối Thông C

26/8/2021

10:15 - 11:00

Một phần thôn Kinh Tế Mới

26/8/2021

11:00 - 11:45

Một phần thôn Sao Mai

26/8/2021

13:45 - 14:30

Một phần thôn Suối Thông C

26/8/2021

15:15 - 16:00

Một phần thôn Lạc Nghiệp

27/8/2021

8:00 - 8:45

Một phần thôn Dròn

27/8/2021

9:30 - 10:15

Một phần thôn Dròn

30/8/2021

8:00 - 14:00

Thôn Ta Ly thuộc xã Ka Đô

31/8/2021

8:00 - 14:00

Một phần các tổ dân phố Đường Mới, Lâm Tuyền, thị trấn D’ran

31/8/2021

14:00 - 17:00

Một phần thôn Suối Thông B thuộc xã Đạ Ròn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

30/8/2021

8:30 - 14:30

Một phần khu vực các tổ 02, tổ 03, tổ 04, tổ 06 thị trấn Liên Nghĩa

31/8/2021

8:30 - 14:30

Khu vực từ Trường THPT Đức Trọng dọc theo đường Lê Hồng Phong đến hết khu vực thôn Yang Ly (bao gồm các tổ 25, tổ 26, tổ 27, tổ 33, tổ 34, tổ 35 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Liên Hiệp; thôn Srê Đăng, thôn Yang Ly, thôn Bon Rơm thuộc xã N’Thol Hạ)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

30/8/2021

8:30 - 14:30

Toàn bộ các xã Tân Hà, Phúc Thọ, Tân Thanh, Hoài Đức, Liên Hà, Đan Phượng, một phần xã Tân Văn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

27/8/2021

8:30 - 14:00

Một phần thôn 1 xã Mađaguôi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

25/8/2021

8:20 - 11:30

Một phần thôn 1 xã Triệu Hải

25/8/2021

13:40 - 16:30

Một phần thôn 5 xã Triệu Hải

26/8/2021

8:30 - 10:30

Một phần thôn 7, 8, 9 xã Đạ Kho

31/8/2021

8:30 - 10:30

Một phần thôn 1 xã An Nhơn

31/8/2021

13:30 - 15:30

Một phần thôn Vĩnh Phước, xã Đạ Lây