Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

31/10/2021

8:00 - 13:00

Hoàng Hoa Thám, Hồng Lạc, Hùng Vương

31/10/2021

8:00 - 15:00

3 tháng 4, Dinh 2, Khởi Nghĩa Bắc Sơn, Đống Đa, Tô Hiến Thành, Đặng Thái Thân

31/10/2021

10:00 - 15:00

Nguyễn Đình Chiểu

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

29/10/2021

8:00 - 15:00

Mã trạm-tên trạm: 030240246 - 474/153/15/19 Phan Chu Trinh; 030240240 - 474/153/15/12A/4 Tân Hà và 030240361 - 474/186/7/9 Đạ Nghịch

29/10/2021

8:00 - 16:00

Mã trạm-tên trạm: 030220371 - 472/137/37/7 Đồng Phú & 030240168 - 474/137/42/4 Nguyễn Tri Phương

29/10/2021

9:00 - 11:00

Mã trạm-tên trạm: 030280275 - 478/162/30/1 Cty Kinh Lộ - Mã trạm-tên trạm: 030280293 - 478/177/3 Cty Tâm Châu - Mã trạm-tên trạm: 030280317 - 478/195/27/2/1 Trà Phước Lộc - Mã trạm-tên trạm: 030240210 - 474/153/5/2 Cty TNHH Phan Quốc Đạt - Mã trạm-tên trạm: 030240245 - 474/153/15/27/2/1 Cty Cuộc sống Việt - Mã trạm-tên trạm: 030240251 - 153/15/54 Cty VLXD Lâm Đồng

29/10/2021

12:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030280570 - 478/199/1 KH Vưu Phương Muối - Mã trạm-tên trạm: 030280691 - 478/236/15/1 Cty TNHH Kim Ngân - Mã trạm-tên trạm: 030240249 - 153/27/3 KH Lâm Thị Yến - Mã trạm-tên trạm: 030240265 - 153/57A/13 Cty Đồng Lợi

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

28/10/2021

8:00 - 11:30

Một phần thôn Nghĩa Tân thuộc thị trấn Thạnh Mỹ; Các thôn Hòa Lạc, Ka Đê, Sao Mai, Ka Rái, Ka Đơn, Lạc Nghĩa thuộc xã Ka Đơn. Các thôn Grăng Chớ, Grăng Gọ, Pró, HamaNhai, Đông Hồ thuộc xã Pró

29/10/2021

8:00 - 14:00

Một phần xã Lạc Xuân; thị trấn Dran

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

31/10/2021

8:30 - 14:30

Khu vực từ ngã ba sân Golf Đạ Ròn dọc Quốc lộ 20 đến khu vực cầu Prenn (bao gồm toàn bộ khu vực xã Hiệp An)

1/11/2021

8:30 - 14:30

Khu vực TĐC lô Thanh Thanh

2/11/2021

8:30 - 14:30

Toàn bộ khu vực xã Tân Hội, xã Tân Thành

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

1/11/2021

8:30 - 15:30

Một phần TDP 11 thị trấn Mađaguôi

2/11/2021

8:30 - 15:30

Một phần thôn 5 xã Mađaguôi