Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

31/5/2022

8:00 - 14:00

Mã trạm - tên trạm: 030260051 - 476/49/8/16/5 Hà Giang

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

1/6/2022

8:00 - 11:30

Một phần tổ dân phố Đường Mới thuộc TT D’ran

1/6/2022

8:00 - 17:00

Thôn Hamasing, một phần Ga Phú Thuận thuộc TT D’ran

2/6/2022

8:00 - 17:00

Khu vực xã Quảng Lập (trừ khu vực Đà Lạt Tự Nhiên)

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

31/5/2022

8:00 - 14:00

Xã Tân Châu; Tân Thượng; Tân Lâm; Đinh Trang Thượng

2/6/2022

8:00 - 14:00

Xã Hòa Ninh; Hòa Nam

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

1/6/2022

8:30 - 14:30

Một phần TDP 6B, thị trấn Đạ Tẻh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

31/5/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm

1/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn 5, xã Lộc Quảng, huyện Bảo Lâm

2/6/2022

8:00 - 14:00

Một phần thôn An Hòa, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đam Rông

1/6/2022

8:00 - 16:00

Một số khách hàng thôn 1 Rô Men khu vực gần Trung tâm y tế huyện Đam Rông

2/6/2022

8:00 - 16:00

Thôn 5, thôn Đăc Măng, xã Đạ Rsal