Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

29/12/2021

8:30 - 15:00

Đống Đa, Tô Hiến Thành, Đồi Cáp Treo, Bến xe Liên tỉnh

30/12/2021

8:30 - 15:00

Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Nghĩa, An Dương Vương, Cổ Loa, Thông Thiên Học, Mỹ Lộc, Mai Hoa Thôn, 3 tháng 2 (vòng xoay đến tiệm bánh Liên Hoa), Tô Ngọc Vân, Phan Đình Phùng (từ ngã 3 Chùa đến hẻm Thanh Thế), Nguyễn Lương Bằng

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

30/12/2021

7:30 - 15:00

Thôn Kambutter, Boockabang, Đa Hoa, Kinh tế Mới, Rơ Lơm, Ma Đanh, Lạc Thạnh, Ka Lot thuộc Xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

29/12/2021

8:00 - 14:00

Trạm Hà Giang trụ 473/28/339/178, Trạm Đinh Trang Thượng 2 trụ 476/16/315/9

30/12/2021

8:00 - 14:00

Trạm Chè 2/9 vị trí trụ 471/60, Trạm Liên Đầm 3 vị trí trụ 471/140

31/12/2021

8:00 - 14:00

Trạm Trần Xì vị trí trụ 476/03/11, Trạm Bến Xe vị trí trụ 476/05

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

29/12/2021

8:30 - 14:30

Khu vực Tượng đài dọc đường Thống Nhất đến hết thôn Phú Tân, xã Phú Hội (bao gồm các một phần các tổ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; các thôn Phú Lộc, Phú Thịnh, Phú Trung, Phú Tân, Phú Hòa, P’ré, K’Nai, Lạc Lâm, Lạc Nghiệp thuộc xã Phú Hội. Khu vực từ Tượng đài dọc QL 20 đến hết thôn R’Chai 2, xã Phú Hội (bao gồm một phần các tổ 4, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 31 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn R’Chai 1, R’Chai 2, Chi Rông thuộc xã Phú Hội)

30/12/2021

8:30 - 14:30

Toàn bộ các xã Đà Loan; xã Ninh Loan; xã Tà Hine; xã Tà Năng; xã Đa Quyn; một phần các thôn Ninh Hòa, Đăng Srôn, thôn 6 thuộc xã Ninh Gia; một phần tổ 17, tổ 19 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; toàn bộ khu vực KCN Phú Hội thuộc xã Phú Hội; một phần thôn Phú Bình, Phú An thuộc xã Phú Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

29/12/2021

8:00 - 14:50

Thôn 7, 8, 9 Đạ Kho

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lâm

30/12/2021

8:00 - 17:00

Tổ 16, 20 thị trấn Lộc Thắng, xã Lộc Phú, Lộc Lâm, huyện Bảo Lâm. Thị trấn Lộc Thắng; xã Lộc Ngãi; Lộc Quảng; Lộc Đức; một phần thôn An Hòa, thôn 11 xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Một phần tổ 16, 17, 20 phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc. Một phần thôn Đinh Trang Hòa, huyện Di Linh