Ngày

Giờ

Điện lực Đà Lạt

3/10/2021

8:00 - 15:00

Nhánh phải Hồ Tuyền Lâm, Quảng Thừa, An Bình

 

Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

4/10/2021

8:00 - 10:30

Toàn bộ nhánh rẽ khu vực Blaosere, xã Đại Lào

4/10/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030240168 - 474/137/42/4 Nguyễn Tri Phương

5/10/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm-tên trạm: 030240166 - 472/137/16/5 Mạc Đĩnh Chi - Mã trạm-tên trạm: 030240722 - 480/2/132/7 Đại Lào - Mã trạm-tên trạm: 030240707 - 474/283 Đại Lào

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

5/10/2021

10:30 - 11:00

Một phần thôn Tân Lập, thị trấn Thạnh Mỹ

5/10/2021

11:00 - 11:30

Một phần thôn Quỳnh Châu Đông, xã Lạc Lâm

5/10/2021

13:00 - 13:30

Một phần thôn Hải Dương, xã Lạc Lâm

5/10/2021

13:30 - 14:00

Một phần thôn Hải Dương, xã Lạc Lâm

5/10/2021

14:30 - 15:00

Một phần thôn Hải Dương, xã Lạc Lâm

5/10/2021

15:30 - 16:00

Một phần thôn Lạc Thiện, thị trấn Dran

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

3/10/2021

8:30 - 11:30

Một phần khu vực tổ 17, 19 thị trấn Liên Nghĩa. Toàn bộ khu vực KCN Phú Hội thuộc xã Phú Hội

3/10/2021

8:30 - 11:30

Khu vực Tượng đài dọc đường Thống Nhất đến hết thôn Phú Tân, xã Phú Hội (bao gồm một phần khu vực các tổ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 thị trấn Liên Nghĩa; khu vực các thôn Phú Lộc, Phú Thịnh, Phú Trung, Phú Tân, Phú Hòa, P’ré, K’Nai, Lạc Lâm, Lạc Nghiệp thuộc xã Phú Hội. Khu vực từ Tượng đài dọc QL20 đến hết khu vực thôn R’Chai 2 - Phú Hội (bao gồm một phần khu vực các tổ 4, 10, 14, 16, 18, 25, 28, 29, 31 thị trấn Liên Nghĩa; khu vực thôn R’Chai 1, R’Chai 2, Chi Rông thuộc xã Phú Hội)

3/10/2021

8:30 - 14:30

Khu vực từ Trường THPT Đức Trọng dọc theo đường Lê Hồng Phong đến hết khu vực thôn Yang Ly (bao gồm các tổ 25, 26, 27, 33, 34, 35 thị trấn Liên Nghĩa; thôn Nghĩa Hiệp thuộc xã Liên Hiệp; thôn Srê Đăng, Yang Ly, Bon Rơm thuộc xã N’Thol Hạ)

5/10/2021

8:30 - 14:30

Một phần khu vực các thôn Trung Hiệp, K’Long thuộc xã Hiệp An; thôn Quảng Hiệp thuộc xã Hiệp Thạnh

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Tẻh

5/10/2021

8:30 - 14:00

Thôn KLong, xã Đạ Pal