Ngày

Giờ

Điện lực Bảo Lộc

7/11/2021

7:00 - 7:30

Gián đoạn cung cấp điện toàn bộ khu vực TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

7/11/2021

7:00 - 16:00

Khu vực từ ngã 3 Đại Bình - Lộc Sơn đến cầu Minh Rồng. Toàn bộ khu vực từ ngã 3 Đại Bình vào hướng xã Lộc Thành và xã Lộc Nam

7/11/2021

7:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực từ ngã 3 Nguyễn Công Trứ - Chu Văn An vào hướng xã ĐamBri, xã Lộc Quảng và xã Lộc Tân; Toàn bộ khu vực từ sau đền Hùng Vương - Trần Phú về hướng xã Lộc Châu, xã Đại Lào và xã Lộc Tân

7/11/2021

16:00 - 16:30

Gián đoạn cung cấp điện toàn bộ khu vực TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

8/11/2021

7:00 - 7:30

Gián đoạn cung cấp điện toàn bộ khu vực TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

8/11/2021

7:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực từ cầu Đại Bình vào hướng xã Lộc Thành và xã Lộc Nam

8/11/2021

7:00 - 16:00

Toàn bộ khu vực từ ngã 3 Nguyễn Công Trứ - Chu Văn An vào hướng xã ĐamBri, xã Lộc Quảng và xã Lộc Tân; Toàn bộ khu vực từ sau đền Hùng Vương - Trần Phú về hướng xã Lộc Châu, xã Đại Lào và xã Lộc Tân

8/11/2021

8:00 - 14:00

Mã trạm & tên trạm: 030220140 - 472/85/1 BLao Tour

8/11/2021

16:00 - 16:30

Gián đoạn cung cấp điện toàn bộ khu vực TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đơn Dương

5/11/2021

8:00 - 10:00

Một phần thôn Cầu Sắt thuộc xã Tu Tra

 

Ngày

Giờ

Điện lực Di Linh

8/11/2021

8:00 - 14:00

Đường Lê Lai

  

Ngày

Giờ

Điện lực Đức Trọng

7/11/2021

8:30 - 14:30

Khu vực từ ngã 3 Liên Khương dọc Quốc lộ 27 đến khu vực ngã 3 Cửa Rừng (bao gồm toàn bộ khu vực xã Liên Hiệp, một phần thôn Thái Sơn thuộc xã N’Thol Hạ). Một phần các tổ 10, 12, 14 thuộc thị trấn Liên Nghĩa

8/11/2021

8:30 - 14:30

Một phần các tổ 1, 23, 24, 25, 26 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Phú An thuộc xã Phú Hội

9/11/2021

8:30 - 14:30

Tổ 15 thuộc thị trấn Liên Nghĩa; thôn Phú Lộc thuộc xã Phú Hội

 

Ngày

Giờ

Điện lực Lâm Hà

3/11/2021

8:25 - 14:30

Khu vực Đinh Văn - Đạ Đờn - Phú Sơn

3/11/2021

8:30 - 14:30

Toàn bộ các xã Đạ Đờn - Phú Sơn, một phần TT Đinh Văn

 

Ngày

Giờ

Điện lực Đạ Huoai

8/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần thôn 1 xã Hà Lâm

9/11/2021

8:00 - 15:00

Một phần TDP 7 thị trấn ĐạMri